joombig banner rotation images

Menu

Blisko 300 m sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sikorskiego i Bema zostanie zmodernizowana. Prace budowlane trwają cały lipiec. Wszystko w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie”.

 

Trwają prace budowlane związane z wymianą sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sikorskiego i Bema. Na wykonanie zadania Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Wykonawcą robót jest firma ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o. z Łodzi.

 

W ramach prac wykonana zostanie kompleksowa przebudowa i modernizacja około 300 m sieci ciepłowniczej. Istniejąca obecnie stara sieć kanałowa zostanie zastąpiona nowoczesną siecią preizolowaną. Wartość robót realizowanych na tym terenie wynosi 283 981,56 zł brutto. Realizacja tej inwestycji pozwoli na poprawę stanu technicznego sieci, zmniejszenie strat generowanych w procesie przesyłu oraz ograniczy ryzyko awarii w latach następnych. Przyczyni się także do zmniejszenia ilości emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Modernizacja sieci ma się zakończyć 4 sierpnia 2017 r.
 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018