joombig banner rotation images

Menu

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium Marioli Czechowskiej, prezydent Bełchatowa. Uznała, że radni miejscy nie mieli merytorycznych podstaw do negatywnej oceny wykonania budżetu i podejmując taką uchwałę istotnie naruszyli prawo. Procedura udzielania absolutorium jest ściśle powiązania z wykonaniem budżetu za wcześniejszy rok, nie odnosi się natomiast do całokształtu działalności prezydenta.

 

- Część radnych PiS wraz z opozycją głosowała przeciwko prezydentowi z PiS mimo, że nie było ku temu żadnych merytorycznych podstaw – mówi Ireneusz Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa. - To pokazuje, że głosowanie nad absolutorium było polityczne.

 

Przypomnijmy. Na sesji pod koniec czerwca radni przyjęli sprawozdanie finansowe miasta Bełchatowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. Przegłosowali jednocześnie (jednym głosem) uchwałę w sprawie nieudzielenia absolutorium prezydent Bełchatowa Marioli Czechowskiej. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja, jednak wyjaśnienia prezydent i wiceprezydenta nie zostały wzięte pod uwagę.

 

CZYTAJ TEŻ: Radni nie udzielili absolutorium, choć RIO nie miała zastrzeżeń [video]

 

Zgłaszając wniosek o nieudzielenie absolutorium, komisja rewizyjna dysponowała negatywną opinią RIO. Izba już na tym etapie wskazywała, że nie ma podstaw do nieudzielenia absolutorium. Komisja rewizyjna miała obowiązek odniesienia się do tej opinii, ale tego nie zrobiła, lekceważąc tym samym stanowisko składu orzekającego.

 

- RIO to organ, który doradza fachowo i obiektywnie – mówi wiceprezydent Owczarek. - Pani radna Ewa Skorupa, przewodnicząca komisji rewizyjnej, zlekceważyła opinię Izby, co świadczy o braku kompetencji. Powinna zostać odwołana lub sama złożyć rezygnację z przewodniczenia komisji.

 

Werdykt RIO oznacza, że miasto nie ma uchwały o udzieleniu absolutorium. W historii bełchatowskiego samorządu podobna sytuacja już miała miejsce – 10 lat temu radni nie podjęli uchwały o udzieleniu absolutorium prezydentowi Markowi Chrzanowskiemu.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018