joombig banner rotation images

Menu

Rzeka Rakówka jest na bieżąco czyszczona. W tej chwili prace prowadzone są na odcinku od ul. Olsztyńskiej w stronę ul. Piłsudskiego. O ile pogoda pozwoli, sprzątanie koryta Rakówki potrwają do końca września.

 

W ramach bieżącego utrzymania Rakówki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej czyści koryto naszej rzeki. Wszystko po to, aby w razie intensywnych opadów deszczu nie było wylewów ani zastojów. Dzięki udrożnieniu koryta woda będzie mogła swobodnie przepływać.


Podczas prac prowadzone jest odmulanie dna, regulacja zbocza oraz czyszczenie wylotów z miejskiej kanalizacji deszczowej. Dodatkowo jest usuwany piasek i wszelkie zanieczyszczenia na 

kratkach kanalizacynych. Poza tym dwa razy w roku koszona jest trawa na brzegach Rakówki.


Od kwietnia PGM czyścił odcinek Rakówki od ul. Staszica w kierunku Dobiecina do ul. Kasztanowej. W tej chwili trwają prace od ul. Olsztyńskiej w stronę ul. Piłsudskiego. Jeśli pogoda na to pozwoli, czyszczenie rzeki będzie prowadzone do końca września.

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018