joombig banner rotation images

Menu

Rzeka Rakówka jest na bieżąco czyszczona. W tej chwili prace prowadzone są na odcinku od ul. Olsztyńskiej w stronę ul. Piłsudskiego. O ile pogoda pozwoli, sprzątanie koryta Rakówki potrwają do końca września.

 

W ramach bieżącego utrzymania Rakówki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej czyści koryto naszej rzeki. Wszystko po to, aby w razie intensywnych opadów deszczu nie było wylewów ani zastojów. Dzięki udrożnieniu koryta woda będzie mogła swobodnie przepływać.


Podczas prac prowadzone jest odmulanie dna, regulacja zbocza oraz czyszczenie wylotów z miejskiej kanalizacji deszczowej. Dodatkowo jest usuwany piasek i wszelkie zanieczyszczenia na 

kratkach kanalizacynych. Poza tym dwa razy w roku koszona jest trawa na brzegach Rakówki.


Od kwietnia PGM czyścił odcinek Rakówki od ul. Staszica w kierunku Dobiecina do ul. Kasztanowej. W tej chwili trwają prace od ul. Olsztyńskiej w stronę ul. Piłsudskiego. Jeśli pogoda na to pozwoli, czyszczenie rzeki będzie prowadzone do końca września.

AP