joombig banner rotation images

Menu

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o świadczenie 500+ na kolejny rok.  Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego na dziecko będzie musiał złożyć każdy zainteresowany, nie tylko rodzice chcący dołączyć do tego programu, ale także ci, którzy już z niego korzystają.

 

 

 

Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus są ważne przez rok. Oznacza to, że rodzice, którzy otrzymują finansowe wsparcie na dzieci muszą odnowić wniosek, czyli jeszcze raz złożyć wymagane dokumenty, aby nadal otrzymywać pieniądze. Nowy dokument będzie można składać od 1 sierpnia. Ustalanie uprawnień do świadczeń 500 plus na kolejny rok będzie następowało zgodnie z datą złożenia wniosku w okresie 3 miesięcy. Rodzice, którzy złożą wniosek do końca sierpnia mogą liczyć na to, że środki pieniężne trafią na ich konta już w październiku. Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony miesiąc później, czyli we wrześniu, to jego wypłata nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2017 roku.


W Bełchatowie koordynacją programu "Rodzina 500+" zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ubiegłym roku w mieście świadczenia otrzymało 3 tys.720 rodzin. W sumie w ramach 500+ w Bełchatowie przekazano 21,5 miliona złotych. Natomiast w pierwszym półroczu 2017 roku bełchatowski MOPS wypłacił nieco ponad 15 milionów.


Komu przysługuje świadczenie z programu "Rodzina 500 +"?


Beneficjentami 500 plus są rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Pomoc finansowa przysługuje wszystkim tym, którzy posiadają co najmniej dwoje dzieci. 500 zł co miesiąc wypłacane jest niezależnie od dochodu na drugie i każde kolejne dziecko. Z kolei rodziny, których dochód na osobę wynosi mniej niż 800 zł netto, mają prawo do uzyskania świadczenia nawet wtedy, kiedy mają tylko jedną pociechę.


Zmiany w programie "Rodzina 500 +


W programie "Rodzina 500 +" w roku 2017 wprowadzono, które mają uszczelnić system rozdzielania pieniędzy i wyeliminowanie wyłudzeń.
Osoby samotnie wychowujące dzieci, aby otrzymać pieniądze, będą musiały wyczerpać drogę sądową dotyczącą alimentów. Wyjątkiem są sytuacje, gdy drugi z rodziców nie żyje bądź ojciec dziecka jest nieznany.


500 zł na dziecko trudniej będzie otrzymać osobom, które rozwiązały umowę o pracę i w ciągu trzech miesięcy podpisały nową na niższą kwotę.


Zmieniają się również zasady wyliczania dochodu osób płacących zryczałtowany podatek dochodowy. Wysokość tego dochodu na potrzeby przyznania świadczenia 500+ będzie ustalana co roku przez resort rodziny i publikowana w formie obwieszczenia.


Wysokość świadczenia


Nie zmienia się wysokość świadczenia, które nadal wynosić będzie 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Progi przyznania pieniędzy na pierwsze dziecko również pozostają bez zmian 800 zł dochodu na członka rodziny i 1200 zł na członka rodziny w przypadku dziecka niepełnosprawnego.


Gdzie złożyć wniosek?


Wszystkie sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego 500+ tj. przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji, zaświadczeń będą załatwiane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2 w godzinach:

- poniedziałek 8.00 - 15.00,

- wtorek 8.00 - 18.00,

- środa 8.00 - 15.00,

- czwartek 8.00 - 18.00,

- piątek 8.00 - 15.00.

 

Od 1 sierpnia wniosek do Programu Rodzina 500+ będzie można także złożyć w pomieszczeniach MOPS znajdujących się w budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Wod-Kan przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9. Tutaj winoski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

 

Wnioski na świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500+" można także złożyć listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.


Więcej informacji o programie "Rodzina 500+" na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej TUTAJ i pod nr tel.  044 635 28 80.


Wszystkie dokumenty i wnioski można pobrać ze strony  Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej TUTAJ.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018