joombig banner rotation images

Menu

71 projektów zgłosili bełchatowianie do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. 55 wniosków to projekty twarde (np. remonty, budowy, modernizacje ulic, chodników, parkingów, placów zabaw, skwerów, urządzeń sportowych), a 16 to tzw. projekty miękkie (np. imprezy kulturalne i edukacyjne). Wszystkie zgłoszone pomysły opiewają na łączną kwotę przeszło 15 mln zł. W 2016 roku do budżetu wpłynęły 32 propozycje.

 

- W tym roku, mimo że zmieniliśmy regulamin i zaostrzyliśmy kryteria, mamy dwukrotnie więcej propozycji złożonych do budżetu obywatelskiego niż w roku ubiegłym - mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. - To pokazuje, że formuła budżetu się nie wyczerpuje. Cieszę się, że mieszkańcy dzielą się swoimi pomysłami i chcą działać na rzecz swoich społeczności, osiedli, rozwijać pasje, zmieniać miasto.

 

Do wydania w tegorocznym budżecie jest 1,5 mln zł. Na projekty twarde miasto przeznaczy 1 mln 400 tys. zł, a na miękkie - 100 tys. zł. Ze wszystkich zgłoszonych wniosków 55 dotyczy inwestycji twardych. Wśród nich znalazły się: obiekty sportowe, m.in. przy SP nr 4, na osiedlu Bińków, czy boisko do rugby i piłki nożnej przy istniejącym już kompleksie sportowym przy ul. Edwardów. Nie brakuje propozycji nowych placów zabaw, m.in. na osiedlu Dolnośląskim, na os. Żołnierzy POW oraz na osiedlu

1000-lecia, budowy parkingów, zagospodarowania lub renowacji istniejących terenów zielonych, zatoczek postojowych przy dwóch szkołach, czy toalety publicznej.

 

Nowością jest propozycja budowy parku trampolin oraz wodnego placu zabaw w mieście. Pracownia modelarska, tablice z mapą miasta, adaptacja miejskiego lokalu pod Centrum Aktywności Seniora czy modernizacja miejskiego „Gwarka”, wykonanie instalacji umożliwiających ogólnodostępne ładowanie urządzeń mobilnych to również wnioski bełchatowian, jakie zostały złożone podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji budżetu obywatelskiego. Nie brakuje także projektów, które byłyby kontynuacją dotychczas zrealizowanych – jak chociażby kolejne stacje naprawy rowerów.


16 ze złożonych wniosków to projekty miękkie. Są to głównie wydarzenia o charakterze koncertowym – 6 propozycji dotyczy zorganizowania występów muzycznych ze wskazaniem na konkretne gatunki muzyczne, np. jazz i rock. Ponadto, wśród propozycji miękkich pojawiły się także działania prozdrowotne i sportowe (np. dla dzieci na placach zabaw), a także integrujące lokalne społeczności.


Wszystkie zgłoszone projekty zostaną teraz poddane formalnej i merytorycznej weryfikacji. Oceniane będą m.in. możliwość ich realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, teren inwestycji (czy jest własnością miasta), a także ewentualne koszty, jakie projekt generowałby w przyszłości.

 

Lista projektów, na które będzie można głosować, zostanie opublikowana 4 września. Samo głosowanie ruszy 11 września i potrwa do 19 września. Wyniki poznamy 25 września.

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018