joombig banner rotation images

Menu

Jadwiga Nadana, społecznik i lokalna patriotka, Honorowy Obywatel Miasta Bełchatowa, w kwietniu skończyłaby 95 lat. Zmarła w poniedziałek 13 marca.

 

Jadwiga Nadana przez całe życie związana była z Bełchatowem i całym sercem oddana jego mieszkańcom. Działała społecznie, pomagała innym, zabiegała, by miasto nie traciło swej historii.

 

Aktywnie uczestniczyła w pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa, ponad 10 lat przewodniczyła Komisji Historycznej. Interesowała się historią miasta. Zbierała informacje o jego przeszłości, wspomnienia starszych mieszkańców, tworzyła biografie zasłużonych bełchatowian. W październiku 2002 roku na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa. Była współorganizatorem wielu imprez o charakterze patriotyczno-kulturalnym, za co wyróżniona została odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

 

Przez lata wspierała Związek Strzelecki ,,Strzelec”, będąc jego honorowym członkiem. Jej ojciec Janusz Kępiński, społecznik z okresu przedwojennego, był współzałożycielem przedwojennego ,,Strzelca" w Bełchatowie. Jadwiga Nadana 1991 roku pomagała reaktywować jednostkę. To niejedyna organizacja, którą wspierała. Była współzałożycielem Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego, współinicjatorką światowego zjazdu rodziny Hellwigów w 2004 roku.

 

Jadwiga Nadana przez całe życie była aktywna społecznie. Działała w stowarzyszeniach i organizacjach, należała m.in. do Ligi Kobiet Polskich. Za pomoc i ofiarność była wielokrotnie nagradzana.

 

Ostatnie pożegnanie zasłużonej bełchatowianki odbędzie się w czwartek, 16 marca.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018