joombig banner rotation images

Menu

Mieszkańcy Bełchatowa uhonorowali pamięć płk Ryszarda Kuklińskiego – oficera Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Za nami 13. rocznica śmierci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, który na początku lat 70. nawiązał współpracę z amerykańskim wywiadem. 11 lutego br. przedstawiciele władz samorządowych oraz reprezentanci organizacji pozarządowych i stowarzyszeń upamiętnili pułkownika minutą ciszy oraz złożeniem kwiatów pod pamiątkową tablicą przy Parafii Farnej.

 

Przypomnijmy, Ryszard Kuliński, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, w latach 1971-1981 przekazał Amerykanom dziesiątki tysięcy tajnych planów Układu Warszawskiego, m.in. dotyczących wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Współpracę z amerykańską Centralną Agencją Wywiadowczą podjął dobrowolnie w 1971 roku. Działał pod pseudonimem Jack Strong. W 1984 roku Sąd Wojskowy w Warszawie skazał Kulińskiego na karę śmierci za zdradę. W 1994 w wolnej Polsce wyrok uchylono.


 

Płk. Kulkiński zmarł 11 lutego 2004 roku. W październiku 2016 roku prezydent Andrzej Duda, za działania na rzecz niepodległości Polski, mianował pośmiertnie płk. Ryszarda Kuklińskiego na stopień generała brygady.


 

W 2006 roku Bełchatów uczcił postać  płk. Ryszarda Kulińskiego pamiątkową tablicą, pod którą co roku w rocznicę jego śmierci składane są kwiaty. Teraz przy głównej tablicy pojawiła się dodatkowa tabliczka z informacją o pośmiertnym awansie oficera na stopień generała brygady.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018