joombig banner rotation images

Menu

Od dnia 8 lutego do 27 lutego 2017 r. , wzorem lat ubiegłych, pracownicy Urzędu Miasta Bełchatowa będą doręczać podatnikom decyzje podatkowe oraz oświadczenia o zgodzie na powiadamianie o terminie zapłaty zobowiązań, o powstałych zaległościach lub nadpłatach w podatkach i opłatach (więcej w zakładce Ważne).

Doręczyciele – pracownicy Urzędu - nie pobierają żadnych kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć przesyłkę. Osoby odbierające decyzje proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru. Urzędnik może zostawić przesyłkę u sąsiada, jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018