joombig banner rotation images

Menu

W związku z wystąpieniem ognisk „Wysoce zjadliwej grypy ptaków” wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 prowadzona jest kampania informacyjna dotycząca tego zagrożenia.

Wydano rozporządzenie w tej sprawie, które nakłada szereg obostrzeń zwłaszcza na hodowców: m.in. zakaz pojenia drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptak czy nakaz przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami. Osoby, które w swoim gospodarstwie domowym hodują ptaki powinny zapoznać się z całością dokumentu. Nieprzestrzeganie wymienionych w nim zakazów i nakazów może skutkować nakładaniem kar pieniężnych w wysokości do 8 tyś. zł.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, weszło w życie 28 grudnia 2016r.

 

Załącznik:

Załączniki:
Download this file (Ptasia  grypa kary.pdf)Ptasia grypa kary.pdf[ ]1065 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018