joombig banner rotation images

Menu

31 stycznia zostały dokonane zmiany w zarządach spółek Wod-Kan i PGM. Ze stanowiska wiceprezesa spółki Wod-Kan została odwołana pani Wiesława Kuc. Do zarządu spółki PGM na stanowisko wiceprezesa został powołany pan Radosław Wodziński.

Zmiany dotyczące sposobu zatrudnienia w zarządach spółek miejskich są podyktowane wejściem w życie: zmian w ustawie z 20 października 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2016, poz. 573 ze zm.) oraz ustawy z 16 grudnia 2016 o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016, poz. 2259)

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018