joombig banner rotation images

Menu

Nieruchomość zabudowana oznaczona działką nr 643/24 o pow . 1,2607 ha w obrębie 10, położona w Bełchatowie przy ul. Staszica 5, dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta PT1B/00044723/6. Na przedmiotowej działce zlokalizowane  są budowle i budynki parterowe.

Teren ww. przeznaczony jest do sprzedaży w przetargu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/258/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012r. ( Dz. U. Woj. Łódzkiego z 05 lutego 2013r. , poz. 616 ) przedmiotowa działka znajduje się w jednostce urbanistycznej C3U(ks) opisanej jako „teren usług z dopuszczeniem parkingów ".

Cena nieruchomości wynosi 5 654 461,00 zł.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości w świetle art.34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn.zm. ) powinny w terminie do dnia 02.10.2013r. złożyć wniosek o jego nabycie w Wydziale Geodezji i Architektury ( pokój nr 406) Urzędu Miasta wBełchatowie ul. Kościuszki 1.

 

Zamieścił: TK

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019