joombig banner rotation images

Menu

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Związek Strzelecki "Strzelec" - OSW JS 1001 im. gen. dyw. J. Głuchowskiego oraz Parafia Narodzenia NMP zapraszają na uroczystości z okazji 93 rocznicy Bitwy Warszawskiej - "Cudu nad Wisłą" i Dnia Wojska Polskiego, które odbędą się 15 sierpnia (czwartek) w Parafii Farnej.

 

Program uroczystości:

godz. 11:10 - zbiórka delegacji i zaproszonych gości (park przy Muzeum Regionalnym); złożenie kwiatów przy grobie Stefana i Nelly Hellwigów; przemarsz do Parafii Narodzenia NMP

 

godz. 11:20 - przemówienia, modlitwa za zmarłych, Apel Poległych, Salwa Honorowa, złożenie kwiatów

 

godz. 12:00 - uroczysta Msza Święta polowa w intencji Ojczyzny

 

Z Bitwą Warszawską związana jest również romantyczna, lecz naznaczona tragizmem historia miłości Nelly i Stefana Hellwigów. Gdy wybuchła wojna polsko-bolszewicka Stefan postanowił zaciągnąć się do Legionów, jego niedawno poślubiona małżonka wyjechała do Warszawy, gdzie jako sanitariuszka pomagała rannym żołnierzom. Wiadomość o śmierci męża, który poległ na polu bitwy w Truszczanach, spowodowała, że Nelly po przywiezieniu jego zwłok do stolicy targnęła się na swoje życie. Małżonkowie spoczęli we wspólnym grobie przy rodzinnym dworze, obecnym Muzeum Regionalnym.

 

 

 

Zamieścił: TK

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019