joombig banner rotation images

Menu
Strategia adaptacji do zmian klimatycznych dla Bełchatowa jest już gotowa

Strategia klimatyczna jest już gotowa

"Strategia adaptacji do zmian klimatu Miasta Bełchatowa" jest już gotowa i została przekazana władzom miasta. Miejski plan adaptacji to lokalna odpowiedź na globalne zmiany klimatu i element dbania o ekologiczne bezpieczeństwo kraju.

ARCHIWUM ARTYKUŁÓW - aktualności | edukacja | sport | kultura

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017