joombig banner rotation images

Menu

Spółka Wod-Kan odzyskała ponad 3 mln złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To ostatni etap rozliczenia kontraktu nr 9 spółki, który zakończył się w roku ubiegłym.

 

Po kontroli przeprowadzonej w październiku 2016 roku, NFOŚiGW potwierdził zakończenie projektu i zdecydował, że płatność końcowa wyniesie 3 mln 36 tys. 481 złotych. Następnie, w związku z toczącymi się postępowaniami prokuratorskimi wobec poprzedniego zarządu, który podejrzewany jest o działania na szkodę spółki, podjął decyzję o wstrzymaniu płatności.

 

Przypomnijmy, że chodzi o realizację kontraktu nr 9, czyli budowę instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków. NFOŚiGW stwierdził, że przy jego realizacji został uszczuplony interes ekonomiczny Unii Europejskiej i w związku z tym nałożył na miejską spółkę korektę finansową w wysokości 1 mln 600 tys. złotych. Zdaniem prezesa Wod-Kanu, Piotra Kopka, spółka straciła więcej pieniędzy. - Decyzją poprzedniego zarządu wykonawca kontraktu, firma Rebud, została zwolniona z zapłacenia 2,5 mln złotych kary za nieterminowe wykonanie umowy. Stoję na stanowisku, że Wod-Kan zapłacił karę i nie powinien być podwójnie obciążany za realizację jednego projektu. Cieszę się, że po roku rozmów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pieniądze wcześniej wstrzymane, czyli ponad 3 mln złotych, są już na koncie miejskiej spółki.

 

Na realizację płatności końcowej spółka zaciągnęła pożyczkę z funduszu. Wspomniany kredyt został przyznany na trzy miesiące, po wstrzymaniu dopłaty unijnej zarząd zdecydował, że spłaci go z własnych środków, żeby nie obciążać spółki niepotrzebnymi odsetkami. Jak zapewnia prezes Kopek, decyzja o spłacie pożyczki nie spowodowała podniesienia obowiązujących w Bełchatowie stawek za wodę i ścieki.

 

 

Warto nadmienić, że w skład przedsięwzięcia pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa" wchodzą następujące kontrakty:

 

Kontrakt 01

Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki

 Kontrakt 02

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej - etap III

 Kontrakt 03

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w Os. Ludwików - etap I

 Kontrakt 04

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej w ulicach Pabianickiej i Cegielnianej

 Kontrakt 05

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Os. Politanice

 Kontrakt 06

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze "Centrum" oraz w nowo projektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej), a także w rejonie ujęcia wody

 Kontrakt 07

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Os. Binków

 Kontrakt 08

Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa

 Kontrakt 09

Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków

 Kontrakt 10

Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie

 Kontrakt 11

Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem systemu monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej

 Kontrakt 12

Modernizacja stacji energetycznej oczyszczalni ścieków

 Kontrakt 13

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Ludwików II w Bełchatowie – etap III


 

Bełchatów oferuje przedsiębiorcom nie tylko doskonale przygotowanymi terenami inwestycyjnymi, ale także katalogiem ulg i zwolnień od podatków. Flagowym programem pomocy dla inwestorów jest program de minimis.

 

Jak przekonują władze miasta, program ma być zachętą do inwestowania w Bełchatowie. System zwolnień od podatku, uchwalony przez Radę Miejską stymuluje rozwój lokalnej gospodarki, ale także w dużej mierze przyczynia się do tworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy.

 

Podatnicy, którzy zwiększą zatrudnienie do końca 2017 roku, mają szansę skorzystaćze zwolnienia z podatku od nieruchomości w latach 2018-2019. Zwolnienia od podatku od nieruchomości przysługują na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Uchwała nr XLV/404/14) Wspomniana uchwała zawiera dwie propozycje preferencji.

 

Pierwsza skierowana jest dla przedsiębiorców inwestujących w budowę lub przebudowę budynków lub budowli i tworzących nowe miejsca pracy. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy przez okres 3 lat od dnia uzyskania zwolnienia oraz poniesienie nakładów inwestycyjnych.

 

Druga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy nie realizacją nowych inwestycji, a zwiększą zatrudnienie, o co najmniej 15 %. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest poniesienie przez podatnika dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo utworzone miejsca pracy, w wysokości dwukrotnie wyższej od kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości.

 

Istnieje również możliwość ubiegania się o zwolnienie od podatku od nieruchomości przez podatników, którzy uruchomią działalność wytwórczą na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Bełchatowa (uchwała nr XLV/405/14).

 

Więcej informacji dotyczących zwolnień podatkowych można uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w pok. 127 i pod numerem tel. 44 733 51 27.

AP

 


 

Złożeniem kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II, uroczystą liturgią i tradycyjnym kiermaszem kremówek zakończyły się tegoroczne – trzynaste już Bełchatowskie Dni Papieskie. Ale to tylko część wydarzeń poświęconych Papieżowi Polakowi, w których uczestniczyli mieszkańcy.

Bełchatów może otrzymać prawie 4 mln 200 tys. złotych dofinansowania na kupno sześciu niskoemisyjnych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. W ramach wniosku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 miasto ubiega się o kwotę 7,5 mln zł. i wiele wskazuje na to, że do końca roku taka kwota zostanie przyznana.

 

Miejski projekt przewiduje zakup sześciu niskoemisyjnych autobusów, w tym trzech elektrycznych, wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do przewozu pasażerów w Bełchatowie. Nowe autobusy elektryczne miałyby przede wszystkim obsługiwać linię nr 2, która jest najdłuższa, pozostałe trzy – trafią na inne linie.

 

Pojazdy, które miasto kupi w ramach projektu, będą spełniały surową normę emisji spalin Euro 6, zgodnie z którą dopuszczalna wartość emisji tlenków azotu wynosi 400 mg/kWh a limit emisji cząstek spalin wynosi 10 mg/kWh. Jeden z takich autobusów był testowany przez Miejski Zakład Komunikacji w kwietniu tego roku.

 

Jak mówi prezydent Czechowska, najważniejszym powodem, dla którego miasto planuje zakup autobusów elektrycznych jest troska o środowisko. - Wszystko, co jest związane z programem antysmogowym jest nam bardzo bliskie i dokładamy wszelkich starań, by powietrze w Bełchatowie było czyste, głównie z myślą o naszych mieszkańcach.

 

 

Nowe autobusy zasilą miejski tabor w ciągu najbliższych dwóch lat. Miasto czeka z zakupem na całość dofinansowania. Cały projekt ma kosztować niecałe 11 mln zł., Urząd Wojewódzki zadeklarował, że do końca tego roku Bełchatów ma otrzymać wnioskowane 7,5 mln złotych.

 

Wymianę części taboru bełchatowskiego MZK na bardziej ekologiczną zakłada m.in. Program Gospodarki Niskoemisyjnej. Miasto od dawna podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w mieście, mowa chociażby o dopłatach dla mieszkańców na wymianę pieców i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ważnym punktem przyjętej przez magistrat strategii jest z całą pewnością darmowa komunikacja miejska, której wprowadzenie było jedną z pierwszych decyzji prezydent Bełchatowa, Marioli Czechowskiej.

AP

 


 

 

 

Prace na ulicy Bocznej posuwają się szybko. W ciągu ostatnich dni pogoda sprzyjała drogowcom, nowa nawierzchnia z kostki brukowej została ułożona na niemal połowie zaplanowanego na ten rok odcinka.

 

Jeszcze w tym roku miasto chce poszerzyć 140 metrów ulicy odchodzącej w bok od rotm. W. Pileckiego (dawna 9 Maja). Ulica nie tylko zostanie poszerzona, starą nawierzchnię zastąpi nowa a dojazdy do posesji zostaną przebudowane.

 

Przebudowa Bocznej rozpoczęła się od przeprowadzenia prac związanych z odwodnieniem i wyburzenia budynku po starym biurze podróży, na którego miejscu zostanie postawiony obiekt usługowy. W związku z tym ostatnim przedsięwzięciem, do całej inwestycji dołoży się prywatny inwestor.

 

Pierwszy etap prac na ulicy Bocznej (dot. 140 metrów) ma się zakończyć jeszcze w tym roku, a ich koszt, wraz z odwodnieniem i projektem, to 400 tys. złotych. Prace na kolejnym odcinku mają ruszyć wiosną przyszłego roku.

 

AP

 

 

 


 

Bełchatowianie wspominali błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, kapelana „Solidarności”. 19 października, czyli w 33 rocznicę jego śmierci mieszkańcy złożyli wieńce oraz zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą duchownego. Później, w parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy odbyła się uroczysta liturgia. Msza św. została odprawiona w intencji Ojczyzny i ludzi pracy.

Dokładnie 2 tygodnie temu, w nocy z 5 na 6 października nad Bełchatowem przeszedł orkan Xavery. Usuwanie skutków wichury trwa do tej pory.


Kilkanaście uszkodzonych samochodów, powalone drzewa, zerwane gałęzie i konary, poprzewracane ławki i parasole, a do tego mnóstwo połamanych gałęzi i przerwy w dostawie prądu - tak wyglądał Bełchatów po przejściu orkanu Xavery. Na szczęście w mieście nie było ofiar w ludziach. O skutkach wichury szerzej piszemy TUTAJ.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej usunęło kilkadziesiąt wiatrołomów z koryta rzeki Rakówki. Do ich wydobycia konieczne byo użycie ciężkiego sprzętu (ładowarek i ciągników) oraz lin. Jak mówi Krzysztof Polak, kierownik Działu Usług Remontowych PGM, widać, że uszkodzeniu, złamaniu lub przewróceniu uległy przede wszystkim drzewa stare, których korzenie były obumarłe.


Usuwanie wiatrołomów z koryta Rakówki pozwoliło zapobiec niebezpieczeństwo podtopienia kilku budynków w Grocholicach, gdzie powalone drzewo spiętrzyło wodę i istniało realne zagrożenie wylania rzeki.

 

AP

 

 

 

Dwa transporty żywności, każdy z nich po około 22 tony, dotrą do Bełchatowa w listopadzie. Kolejne przyjadą po nowym roku. Produkty spożywcze trafią dokładnie do 3200 bełchatowian. Każdy łącznie otrzyma 50 kilogramów żywności, czyli około 114 opakowań różnych produktów.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017