Increase text size Decrease text size
Menu

Nazwa projektu: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bełchatowa”
Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

Cel projektu: opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bełchatowa
Okres realizacji projektu 28/04/2016   30/12/2016
Wartość projektu: 9 212,70 zł
Wysokość dofinansowania: 8 291,43 zł – 90 %Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Katarzyna Kleska, e-mail:k.kleska@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017