joombig banner rotation images

Menu

Nazwa projektu: „Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta”
Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu II: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych
Cel główny projektu:
Okres realizacji projektu: 28/01/2016   31/12/2019
Wartość projektu: 4 264 332,51 zł
Wysokość dofinansowania: 3 624 682,63 zł – 85 %