joombig banner rotation images

Menu

Stawki za wodę i ścieki bez zmianStawki za m3 wody i odprowadzania ścieków przez najbliższe trzy lata pozostaną bez zmian. Spółka Wod.-Kan. nie planuje podwyżek do 2021 roku. Teraz stawki musi jeszcze zatwierdzić  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które ma na to 45 dni.


Marzec to czas, kiedy corocznie pod obrady Rady Miejskiej przedkładane były nowe stawki opłat za wodę i ścieki. Od stycznia obowiązuje nowe prawo wodne, zgodnie z którym taryfa przedstawiona przez spółkę Wod.-Kan. obejmuje kolejne trzy lata i nie musi być zatwierdzana przez radnych. Dobrą wiadomością dla mieszkańców jest to, że stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków przez najbliższe 3 lata pozostanie bez zmian. - Dzięki odpowiedniemu gospodarowaniu środkami nie będzie podwyżek, co z pewnością ma znaczenie dla domowego budżetu. Bardzo się cieszę, że spółka zaplanowała stawki zgodnie z moimi sugestiami – informuje Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.


Jak informuje Piotr Kopek, prezes spółki Wod.-Kan., na ceny wody i ścieków wpływ mają także prowadzone inwestycje, które są racjonalnie planowane i realizowane. W 2015 i 2016 roku zakończony został projekt współfinansowany przez Fundusz Spójności, który zamknął się w kwocie ponad 100 mln zł., mowa tutaj o budowie i modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Bełchatowa. W tym roku z tego samego funduszu spółka 31 mln zł. dofinansowania na kolejny projekt, między innymi Zamkniętych Komór Fermentacyjnych. Koszty amortyzacyjne spółki rosną, ale nie spowodują one wzrostu stawek za wodę i ścieki. - Mamy  świadomość, że jest to ochrona interesów ekonomicznych mieszkańców Bełchatowa. Uważamy, że rosnące koszty powinny pociągać za sobą optymalizację działań, co konsekwentnie realizujemy od trzech lat. Jesteśmy przekonani, że jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego w życiu gospodarczym, do 2021 roku ceny za wodę i ścieki pozostaną bez zmian ku zadowoleniu wszystkich mieszkańców Bełchatowa – dodaje prezes Kopek.

Przypomnijmy, że cena wody w Bełchatowie nie zmieniła się od 2013 roku, natomiast cena za ścieki jest niezmienna od 2015 roku – dodaje prezes Kopek. Podobnie ma być do maja 2021 roku. Przez te 3 lata bełchatowianie będą płacić  za m3 wody 4, 00 zł netto (4,32 zł brutto), natomiast za odprowadzenie ścieków - 6,75 zł netto (7,29 zł brutto). Dobrą wiadomość  Wod.-Kan. ma także dla mieszkańców bloków zasilanych w wodę poprzez hydrofornie. Chodzi głównie o wieżowce, gdzie do tej pory stawka była wyższa o 6 groszy na metrze sześciennym - teraz  spółka odstępuje od pobierania wyższych opłat . Na nowej taryfie skorzystają również wspólnoty mieszkaniowe, ponieważ wysokość łącznej opłaty abonamentowej będzie wynosić 9 zł netto miesięcznie, a nie jak wcześniej 24 zł netto.

 

AP

 

  

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018