joombig banner rotation images

Menu

Kolejne 85 tys. młodych rybek pływa w bełchatowskiej Rakówce, w tym klenie, jazie i po raz pierwszy pstrągi potokowe. Miasto wdraża kolejny etap rewitalizacji bełchatowskiej rzeki.

 


Zadanie pn. "II etap wdrażania programu rewitalizacji rzeki Rakówki na obszarze Miasta Bełchatowa" został dofinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


>>> www.wfosigw.lodz.pl


>>> www.zainwestujwekologie.pl


 

Łączna wartość projektu: 65 190 zł

Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW: 52 152 zł

Wkład własny Miasta Bełchatowa: 13 038 zł

 Rakówka wzbogaciła się o nowych mieszkańców. Od czerwca br. w rzece pływa 40 tysięcy sztuk jazia, a 14 lipca do jej wód wpuszczono kolejne ryby: 40 tysięcy sztuk klenia oraz 5 tysięcy sztuk pstrąga potokowego. O ile jazie i klenie wpuszczono do Rakówki już w ubiegłych latach, zarybienie rzeki pstrągiem odbyło się po raz pierwszy. „Decyzja o wpuszczeniu pstrąga była uzasadniona badaniami, które tutaj prowadzaliśmy przez ostatnie dwa lata w ramach programu rewitalizacji Rakówki. Jestem przekonany, że na pewno będzie to zarybianie efektywne. Mamy już doświadczenia z rzekami tego typu, gdzie udało się taką populację pstrąga wprowadzić i była ona stabilna” – mówi prof. dr hab. inż. Andrzej Skrzypczak z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Zarybianie Rakówki rozpoczęło się w 2012 roku - wówczas pilotażowo do Rakówki wpuszczono ryby i raki. Tegoroczne działania są wynikiem wdrożenia drugiego etapu rewitalizacji rzeki. Program został opracowany na zlecenie prezydenta Bełchatowa, przy współudziale fachowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

„Dzięki rozbudowie i modernizacji miejskiej sieci kanalizacyjnej, stan wody w Rakówce poprawił się na tyle, że może rozwijać się w niej fauna. Wcześniejsze działania dotyczące zarybiania i zaraczania są skuteczne. Zarówno ryby jak i raki mają dobre warunki do tego, aby się rozwijać, wzrastać i żyć w tej rzece. Nasze wspólne dbanie o rzekę Rakówkę spowodowało, że pływają w niej kolejne dziesiątki tysięcy ryb. Wśród nich jest nowy gatunek, jakim jest pstrąg. Możliwość jego wprowadzenia do Rakówki jest ogromnym sukcesem” – mówi wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz.

 

To, że stan wody w bełchatowskiej Rakówce jest coraz lepszy potwierdzają również fachowe badania. „Obserwujemy, że wskaźniki bioróżnorodności bełchatowskiej rzeki z roku na rok poprawiają się. Wierzymy, że wszystko idzie w dobrym kierunku i będziemy uzyskiwać coraz lepsze efekty” – mówi profesor Skrzypczak dodając, że wszystko wskazuje na to, że dzięki wdrożeniu wieloetapowego programu rewitalizacji środowisko rzeczne zostanie odbudowane.

 

 

Opis zakresu projektu: W ramach zadania i jego realizacji w zakresie II Etapu wdrażania programu rewitalizacji Rakówki, przewidziano zarówno działania zmierzające do odbudowy endemicznej ichtiofauny reofilnej poprzez zarybienia gatunkami karpiowatymi oraz restytucji pstrąga potokowego, jak i rozbudowany biomonitoring środowiska rzecznego oraz wstępną analizę efektywności podejmowanych zabiegów rewitalizacyjnych na potrzeby udokumentowania osiągnięcia zamierzonych efektów ekologicznych. Odbudowa różnorodności biologicznej będzie realizowana w oparciu o gatunki endemiczne dla dorzecza Widawki. W ramach biomonitoringu określone zostaną miejscowe warunki siedliskowe, determinujące bezpośrednio skuteczność zabiegów rewitalizacyjnych. Końcowy etap zadania w 2014 roku uwzględnia przygotowanie dokumentacji technicznej z wynikami biomonitoringu oraz analizą efektywności prowadzonych zabiegów rewitalizacyjnych.


{gallery 2014/ryby|Galeria zdjęć}

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018