joombig banner rotation images

Menu

Standardowe klasyfikacje i nomenklatury:

- są niezbędne do określenia przebiegu i opisu procesów gospodarczych i społecznych,
- opracowywane są przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w porozumieniu
- z właściwymi naczelnymi organami administracji państwowej,
- wprowadzane są w drodze Rozporządzenia przez Radę Ministrów,
- stosuje się je w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także
- w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Obowiązki te wynikają bezpośrednio z art.2 pkt.14, art. 25 ust.1 pkt. 6 oraz z art. 40 ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. z 1995 r., Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami).

 

Więcej informacji dotyczące klasyfikacji PKD można znaleźć na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

 

>>> www.stat.gov.pl

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018