joombig banner rotation images

Menu

Zastanów się jakie chcesz umieścić na niej informacje. Posiadanie pieczątki firmy ułatwia wiele spraw związanych z jej prowadzeniem dlatego zadbaj aby byłą czytelna i zawierała niezbędne informacje:

  • Pełną nazwę przedsiębiorstwa oraz imię i nazwisko
  • Adres, pod którym będziesz prowadzić działalność gospodarczą
  • Numer identyfikacji REGON
  • Dodatkowo możesz umieścić także numer NIP oraz telefon kontaktowy.

Wszelkie dotychczas omówione etapy postępowań rejestracyjnych mogą być dokonane bez korzystania z pieczątki. Natomiast w praktyce banków, związanej z założeniem przez firmę rachunku bankowego, brak pieczątki może okazać się przeszkodą nie do pokonania.

Zakłady wykonujące pieczątki z reguły nie domagają się przedstawienia dokumentów potwierdzających treści, które mają być umieszczone na pieczątce. Proponuję jednak dla pewności zabrać ze sobą dokumenty firmy, aby treść pieczątki nie zawierała błędów. W przypadku sporządzenia błędnej pieczątki, aby zakład zobowiązany był do usunięcia zauważonych błędów.

Wyrabianie pieczątki z uwzględnieniem usuwania ewentualnych błędów pochłania niestety z reguły nieco czasu oraz pociąga za sobą pewne koszty (nie przekraczające z reguły kilkudziesięciu złotych).

 

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w naszym przewodniku pomogą tobie rozpocząć działalność gospodarczą. Teraz wszystko jest w twoich rękach.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018