joombig banner rotation images

Menu

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2011 r. przepisów ustawy z dnia 13 maja 2011 r., o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 131, poz. 764) informujemy przedsiębiorców, że zmianie uległy zasady związane z dokonywaniem wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje nowy wzór formularza wniosku CEIDG-1. Wzór formularza wniosku znajduje się w załączniku poniżej oraz na stronie internetowej ministerstwa.

 

Instrukcja wypełnienia wniosku znajduje się również poniżej w załączniku oraz na stronie internetowej ministerstwa.

 

Pamiętaj !

 Przy rejestrowaniu działalności gospodarczej należy przedstawić tytuł prawny do lokalu w którym będzie siedziba Twojej firmy, następnie w wydziale finansowym UM (parter, pok. 129) musisz zgłosić obowiązek podatkowy.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018