joombig banner rotation images

Menu

Po wejściu do Unii Europejskiej 1 maja 2004r; Polska przystąpiła również do jej Rynku Wewnętrznego, którego reguły gwarantują m.in. swobodę przepływu pracowników, swobodę świadczenia usług i zakładania przedsiębiorstw.

Ze względu na obawy państw ?starej? Unii przed zalaniem ich rynku tanią siłą roboczą z ?nowych? krajów członkowskich, wprowadzono do Traktatu Akcesyjnego okresy przejściowe, zgodnie z formułą 2+3+2. Stosownie do tej formuły Polska, do końca drugiego roku członkostwa, będzie wyłączona z unijnej zasady swobody przepływu pracowników. Jeśli zajdą szczególne okoliczności na rynku pracy UE to okres przejściowy może obowiązywać kolejne 3 lata. Ewentualne dodatkowe dwa lata wprowadzone zostałyby przy szczególnej sytuacji zagrożenia destabilizacją rynku.

Zamykając, na okres przejściowy, swe rynki pracy przed polskimi pracownikami, Unia nie wprowadziła tego typu ograniczeń dla przedsiębiorstw. W ramach swobody świadczenia usług i zakładania przedsiębiorstw, polskie firmy mają prawo wykonywać usługi w krajach Unii, zatrudniając przy tym polskich pracowników.. Dotyczy to większości prac, które można świadczyć na podstawie umów cywilnych, przede wszystkim umów o dzieło.

Materiały pochodzą z serwisu Ministerstwa Gospodarki i Pracy www.mgip.gov.pl .

 

 

Informator w formacie .doc z serwisu MGiP mozna pobrać z załącznika świadczenie usług

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018