joombig banner rotation images

Menu

Miasto przebuduje skrzyżowanie ul. Staszica i 1 Maja. Prace powinny rozpocząć się pod koniec wakacji. Przetrag na wykonanie prac został ogłoszony w połowie lipca. Budowa ronda z pewnością ucieszy kierowców. Ruch w tej części Bełchatowa – ze względu na dwa supermarkety - jest duży, a kierowcy próbujący skręcić w lewo, w ul. Staszica z ul. 1 Maja, często muszą uzbroić się w cierpliwość. Korki rozładować ma budowa dwupasmowego ronda, powstanie też droga dojazdowa do marketu budowlanego Majster.

Jeszcze w tym roku w mieście przybędzie ponad 80 miejsc parkingowych. Nowe parkingi powstaną na osiedlu Dolnośląskim i w okolicach biblioteki publicznej na osiedlu Budowlanych. W ubiegłym, 2016 roku, miasto wybudowało parking dla samochodów osobowych w rejonie ulicy Okrzei (naprzeciwko hali Energia). W efekcie przybyło tam 60 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na tę inwestycję miasto wydało ponad 251 tys. złotych.

 

Wschodnia obwodnica Bełchatowa coraz bliżej. W tym roku na wykup gruntów w budżecie Bełchatowa zapisano 3 mln zł. Teraz miasto przeznaczy na ten cel dodatkowe 300 tys. złotych. Przez ostatnie lata inwestycja była wpisana na listę przedsięwzięć warunkowych w ramach tzw. Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego. Dzięki staraniom obecnych władz Bełchatowa obwodnica wschodnia z listy rezerwowej trafiła na priorytetową.

Rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania ulic Słonecznej i Sienkiewicza. Zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna, a na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Mazowieckiej powstaną chodniki i droga rowerowa. Prace zakończą się jeszcze w tym roku.

Przedsięwzięcie polegające na przebudowie ul. Zamoście w Bełchatowie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego / A.M. Ampere’a zostało zrealizowane w roku 2013. Przebudowywano drogę o długości 1067,6 m wraz z odwodnieniem, kanalizacją i oświetleniem.
W dniu 31.03.2016r. została podpisana umowa nr UDA-RPLD.01.01.00-00-025/15-00 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Wartość całkowita projektu: 2 831 014 PLN
Wysokość dofinansowania: 1 535 500 PLN

Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną

Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2013. Zadanie swoim zakresem obejmie ul. Pabianicką na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mielczarskiego do skrzyżowania z ulicą Bawełnianą. W ramach zadania wykonana zostanie budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (wodociągu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej), a także odtworzona zostanie nawierzchnia ulicy wraz z wymianą nawierzchni chodników.

Remont ul. Piłsudskiego na odcinku od Placu Wolności do ul. Bawełnianej, to kolejny etap rewitalizacji centrum Miasta Bełchatowa.

 

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa wodociągu wraz z odejściami w ramach pasa drogowego oraz nowej nawierzchni, a także remont chodników i zjazdów do posesji - to zadania, które zostały wykonane w ramach tej inwestycji.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017