joombig banner rotation images

Menu

Prace na ulicy Bocznej posuwają się szybko. W ciągu ostatnich dni pogoda sprzyjała drogowcom, nowa nawierzchnia z kostki brukowej została ułożona na niemal połowie zaplanowanego na ten rok odcinka. Jeszcze w tym roku miasto chce poszerzyć 140 metrów ulicy odchodzącej w bok od rotm. W. Pileckiego (dawna 9 Maja). Ulica nie tylko zostanie poszerzona, starą nawierzchnię zastąpi nowa a dojazdy do posesji zostaną przebudowane.

 

Przebudowa Bocznej rozpoczęła się od przeprowadzenia prac związanych z odwodnieniem i wyburzenia budynku po starym biurze podróży, na którego miejscu zostanie postawiony obiekt usługowy. W związku z tym ostatnim przedsięwzięciem, do całej inwestycji dołoży się prywatny inwestor.

 

Prace przy przebudowie skrzyżowania Staszica i 1 Maja idą pełną parą. Już od wtorku, 3 października, zostanie ono zamknięte, a ruch w tamtym rejonie będzie odbywać się zgodnie z czasową organizacją. Miasto planuje, aby z nowego ronda kierowcy zaczęli korzystać w pierwszej połowie grudnia.

 

- To jedno z bardziej zatłoczonych i niebezpiecznych skrzyżowań. Myślę, że rondo jest bardzo potrzebne i rozładuje ruch w tej części miasta. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych i chcemy, aby zakończyła się jeszcze w tym roku– mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.

 

Od 3 października kierowcy w rejonie skrzyżowania ulic Staszica i 1 Maja pojadą zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu (zdjęcie na dole strony). – Na czas robót przygotowaliśmy objazdy, bo konieczne jest wyłączenie skrzyżowania z ruchu. Wszystkich kierowców prosimy o wyrozumiałość - mówi wiceprezydent Bełchatowa, Ireneusz Owczarek.

Miasto szuka wykonawcy budowy ulicy Kopeckiego wraz z infrastrukturą techniczną. Dzięki nowej ulicy, umożliwiającej dojazd do targowiska miejskiego, ruch na ul. Wojska Polskiego ma być usprawniony. Coraz bliżej budowy ul. Kopeckiego, która ma być łącznikiem targowiska miejskiego w kierunku ul. Armii Krajowej. Miasto właśnie ogłosiło przetarg w ramach zadania inwestycyjnego "PT i budowa nawierzchni ulicy Kopeckiego wraz z uzbrojeniem". Oferty można składać do 17. sierpnia b.r. w Urzędzie Miasta przy ul. Kościuszki 1.

Miasto przebuduje skrzyżowanie ul. Staszica i 1 Maja. Prace powinny rozpocząć się pod koniec wakacji. Przetrag na wykonanie prac został ogłoszony w połowie lipca. Budowa ronda z pewnością ucieszy kierowców. Ruch w tej części Bełchatowa – ze względu na dwa supermarkety - jest duży, a kierowcy próbujący skręcić w lewo, w ul. Staszica z ul. 1 Maja, często muszą uzbroić się w cierpliwość. Korki rozładować ma budowa dwupasmowego ronda, powstanie też droga dojazdowa do marketu budowlanego Majster.

 

- To jedno z bardziej zatłoczonych i niebezpiecznych skrzyżowań – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. - Myślę, że rondo jest bardzo potrzebne i rozładuje ruch w tej części miasta. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych i chcemy, aby zakończyła się jeszcze w tym roku.

Jeszcze w tym roku w mieście przybędzie ponad 80 miejsc parkingowych. Nowe parkingi powstaną na osiedlu Dolnośląskim i w okolicach biblioteki publicznej na osiedlu Budowlanych. W ubiegłym, 2016 roku, miasto wybudowało parking dla samochodów osobowych w rejonie ulicy Okrzei (naprzeciwko hali Energia). W efekcie przybyło tam 60 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na tę inwestycję miasto wydało ponad 251 tys. złotych.

 

Prezydent Bełchatowa, Mariola Czechowska, z myślą o mieszkańcach  planuje kolejne przedsięwzięcia. - To inwestycje niezbędne dla bełchatowian, poprawiające ich komfort życia. Od poczatku swojej pracy podkreślałam, że najważniejsze to inwestować i pracować w miejscu, gdzie mieszkają bełchatowianie, czyli na osiedlach.  W tym roku powstaną w związku z tym kolejne parkingi. W tej chwili w trakcie realizacji jest budowa na osiedlu Dolnośląskim. W okolicach bloków 326 i 327 powstanie kolejnych 39 miejsc parkingowych, a tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Inwestycję, która będzie kosztować miasto blisko 270 tys. zł, zrealizuje bełchatowska firma Sanel.

 

Wschodnia obwodnica Bełchatowa coraz bliżej. W 2017 roku na wykup gruntów w budżecie Bełchatowa zapisano 3 mln zł. Teraz miasto przeznaczy na ten cel dodatkowe 300 tys. złotych. Przez ostatnie lata inwestycja była wpisana na listę przedsięwzięć warunkowych w ramach tzw. Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego. Dzięki staraniom obecnych władz Bełchatowa obwodnica wschodnia z listy rezerwowej trafiła na priorytetową.

 

W 2016 roku prezydent miasta Bełchatowa, Mariola Czechowska, zawarła porozumienie w sprawie budowy obwodnicy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, który jest głównym inwestorem. Zgodnie z nim ZDW uzyskał decyzję środowiskową, sfinansuje opracowanie projektu technicznego (wykonawca został już wyłoniony) i zrealizuje samą budowę. Po stronie miasta Bełchatowa leży natomiast pozyskanie terenów niezbędnych pod wschodnią obwodnicę i przekazanie dotacji celowej na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę obwodnicy.

 

Wykup gruntów pod budowę wschodniej obwodnicy Bełchatowa rozpoczął się w 2009 i dotychczas wykupiono ich już 70 procent. - Jesteśmy mile zaskoczeni postawą mieszkańców, którzy rozumieją jak ważne dla miasta jest wybudowanie obwodnicy i w większości nie blokują wykupu gruntów - mówi dyrektor wydziału geodezji UM Bełchatowa, Elżbieta Rawicka - Radwańska. Do tej pory na wykup miasto wydało 3 mln złotych, dodatkowe 300 tys. zł będzie przeznaczone na zakończenie tegorocznych negocjacji z właścicielami działek leżących na terenach planowanej obwodnicy.

Rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania ulic Słonecznej i Sienkiewicza. Zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna, a na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Mazowieckiej powstaną chodniki i droga rowerowa. Prace zakończą się jeszcze w tym roku. Pierwszy etap prac to przebudowa linii telekomunikacyjnej i elektrycznej. W środę, 14 czerwca, rozpoczną się prace wodociągowe. Jak zapewnia kierownik budowy, Tadeusz Sztuka - przez pierwszy tydzień kierowcy nie powinni napotkać żadnych utrudnień w ruchu, jedynie w północnej części ulicy Sienkiewicza będzie zajęty fragment chodnika, więc piesi będą zmuszeni korzystać z przejścia drugą stroną ulicy.

Dobra wiadomość dla wszystkich zmotoryzowanych mieszkańców. Bełchatów wzbogaci się o kolejne miejsca parkingowe. W sumie ma ich powstać około 140. Ulepszenia szykują się m.in. w centrum. Miasto opracowuje właśnie dokumentację projektowo-kosztorysową na 98 miejsc postojowych – w tym 6 dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja parkingu – w pobliżu urzędu miasta, gminy i biblioteki - nie jest przypadkowa. Centrum to część miasta, gdzie w godzinach szczytu zaparkować nie jest łatwo.

 

– Pierwsza część zadania, czyli budowa 45 miejsc plus trzech miejsc dla osób niepełnosprawnych będzie realizowana jeszcze w tym roku – mówi wiceprezydent Ireneusz Owczarek. – Taka inwestycja w centrum Bełchatowa jest potrzebna. Wpłynie ona na komunikację w tym rejonie. Bełchatów to specyficzne miasto, mamy jeden z najwyższych współczynników, mówiących o liczbie samochodów przypadających na jednego mieszkańca. Każdy nowy parking jest potrzebny i z pewnością będzie wykorzystany – dodaje wiceprezydent Owczarek. 

Przedsięwzięcie polegające na przebudowie ul. Zamoście w Bełchatowie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego / A.M. Ampere’a zostało zrealizowane w roku 2013. Przebudowywano drogę o długości 1067,6 m wraz z odwodnieniem, kanalizacją i oświetleniem.
W dniu 31.03.2016r. została podpisana umowa nr UDA-RPLD.01.01.00-00-025/15-00 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Wartość całkowita projektu: 2 831 014 PLN
Wysokość dofinansowania: 1 535 500 PLN

Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną. Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2013. Zadanie swoim zakresem obejmie ul. Pabianicką na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mielczarskiego do skrzyżowania z ulicą Bawełnianą. W ramach zadania wykonana zostanie budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (wodociągu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej), a także odtworzona zostanie nawierzchnia ulicy wraz z wymianą nawierzchni chodników.

Remont ul. Piłsudskiego na odcinku od Placu Wolności do ul. Bawełnianej, to kolejny etap rewitalizacji centrum Miasta Bełchatowa. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa wodociągu wraz z odejściami w ramach pasa drogowego oraz nowej nawierzchni, a także remont chodników i zjazdów do posesji - to zadania, które zostały wykonane w ramach tej inwestycji.

 

Koszt całego zadania to prawie 860 tys. zł. Środki na przebudowę ul. Piłsudskiego w 85% pozyskane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018