joombig banner rotation images

Menu

W związku ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 r. w naszym mieście ruszył nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Do tej pory każdy właściciel nieruchomości podpisywał indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych. Od lipca 2013 r. za wywóz śmieci odpowiedzialne jest Miasto, które wyłania w drodze przetargu przedsiębiorstwo wywozowe zobowiązane do odbioru i zagospodarowania odpadów oraz zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki.


Każdy właściciel nieruchomości powinien wypełnić i złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzory deklaracji można pobrać w Urzędzie Miasta Bełchatowa, Zespół ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, ul. Czyżewskiego 7, pok. 207. Telefon: 44 733 52 57.

 

Deklaracja stanowi podstawę do wyliczenia opłaty za wywóz i gospodarowanie odpadów komunalnych. Powinni ją złożyć wszyscy właściciele nieruchomości. W imieniu mieszkańców budynków wielorodzinnych (bloków) deklarację składa podmiot uprawniony, którym jest zarząd wspólnoty lub zarządca nieruchomości.


Od 1 czerwca 2016 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI /182/16 w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018