joombig banner rotation images

Menu

Objazdowy odbiór odpadów wielkogabarytowych w 2018 r. na terenie Bełchatowa odbędzie się dwukrotnie: w dniach 9-18 kwietnia oraz 17-26 września.
Co zrobić z niepotrzebnymi meblami, zużytym sprzętem RTV i AGD, złomem metalowym czy oponami? Można skorzystać z bezpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych. Bełchatowski oddział spółki Eko-Region odbierze wielkogabaryty specjalistycznymi środkami transportu według ustalonego harmonogramu. Odbiór dotyczy wyłącznie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu miasta Bełchatowa.

Ważne! Wielkogabaryty należy wystawić w dniu odbioru najpóźniej do godz. 6:00. Objazd ulicami miasta rozpoczyna się od godz. 6:00 i jest jednokrotny. Samochody nie są zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Na opakowaniach odpadów należy oznaczyć, co jest ich zawartością. Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, ul. Czyżewskiego 7, I piętro, pokoje nr 207 i 208,

tel.: 44 733 52 56, 44 733 52 57 lub 44 733 52 58.


Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

 • radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
 • lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
 • opony z samochodów osobowych (do rozmiaru 1250x400 mm),
 • złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
 • dywany, wykładziny, meble
 • duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra,
 • elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
 • odpady ulegające biodegradacji – powiązane gałęzie, listwy drewniane.
   

Rodzaje odpadów, które nie będą odbierane:

 • odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
 • odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),
 • szkło,
 • duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
 • odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • odpady zawierające azbest – eternit.
   

Uwaga! W przypadku braku możliwości dojazdu specjalistycznego pojazdu odbierającego odpady do danej nieruchomości, wielkogabaryty należy wystawić do najbliższego skrzyżowania ulic, gdzie dojazd jest możliwy.
Odpady wielkogabarytowe można także bezpłatnie przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), ul. Przemysłowa 14. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 18:00 oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 9:00 – 13:00.

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018