joombig banner rotation images

Menu

Mieszkańcy domów wielorodzinnych (bloki, kamienice) segregują odpady w pergolach śmietnikowych do pojemników z przeznaczeniem na odpady komunalne (pozostałe po segregacji). Dodatkowo na tzw. wysepkach ekologicznych znajdują się zestawy trzech lub czterech pojemników do selektywnej zbiórki:

 

1.Pojemniki typu „igloo” w kolorze białym na bezbarwne opakowania szklane

2.Pojemniki typu „igloo” w kolorze zielonym na kolorowe opakowania szklane

3.Pojemniki z siatki metalowej na opakowania z tworzyw sztycznych, opakowania wielomateriałowe i metal

 

Do pojemników z siatki metalowej należy wrzucać: - tylko czyste, opakowania z tworzyw sztucznych, np. zgniecione i puste butelki po napojach, puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i po środkach czystości, opakowania po kefirach i jogurtach, czyste torebki foliowe, kawałki folii opakowaniowej, czyste kanistry plastikowe, koszyczki po owocach, - tylko puste opakowania wielomateriałowe, np. kartony po mleku, sokach,

- metal, np. puste puszki po napojach i żywności.4.Pojemniki typu „igloo” w kolorze niebieskim na makulaturę lub pojemnik z napisem MAKULATURA

 

 

 

SEGREGACJA W PIGUŁCE – CZYLI CO I GDZIE WRZUCAĆ

 

 

1. POJEMNIK TYPU „IGLOO” W KOLORZE BIAŁYM

 

 

 

Segregacja w pigułceDo pojemników w kolorze białym typu "igloo"

należy wrzucać tylko bezbarwne

opakowania szklane bez zawartości:

– butelki po alkoholach, butelki po sokach i

napojach, słoiki po dżemach i przetworach,

opakowania szklane po pokarmach dla dzieci,

słoiki bez pokrywek, butelki bez korków,

nakrętek i kapsli, opakowania z bezbarwnego

szkła przeźroczystego.

 

 

 

 

Do pojemników w kolorze białym typu "igloo"

 

nie można wyrzucać:

- opakowań z zawartością, luster, szkła

okiennego, żaroodpornego, samochodowego,

zbrojonego i klejonego; szklanek, kieliszków,

szkła kryształowego, żarówek i świetlówek,

kineskopów, wyrobów z porcelany i fajansu, płytek i innych wyrobów ceramicznych, doniczek,

zniczy, opakowań po lekach oraz szkła gospodarczego (misek, szklanych talerzy, figurek

porcelanowych itp.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. POJEMNIK TYPU „IGLOO” W KOLORZE ZIELONYM

 

Do pojemnikóww kolorze zielonym typu

"igloo"  należy wrzucać tylko opakowania bez Segregacja w pigułce

zawartości ze szkła kolorowego:

– butelki po alkoholach, sokach i napojach, 

słoiki, opakowania szklane po pokarmach dla

dzieci, słoiki bez pokrywek, butelki bez korków,

nakrętek i kapsli, opakowania z

kolorowego szkła przeźroczystego.

 

 

 

 

 

Do pojemników w kolorze zielonym typu

 

"igloo" nie można wyrzucać:

- opakowań z zawartością, luster, szkła

okiennego, żaroodpornego, samochodowego,

zbrojonego i klejonego; szklanek, kieliszków,

szkła kryształowego, żarówek i

świetlówek, kineskopów, wyrobów z porcelany i

fajansu, płytek i innych wyrobów

ceramicznych, doniczek, zniczy, opakowań po lekach oraz szkła gospodarczego (misek,

szklanych talerzy, figurek porcelanowych itp.).

 

3. POJEMNIKI Z SIATKI METALOWEJ NA OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE I METAL

 

Do pojemników z siatki metalowej należy wrzucać:
- tylko czyste, opakowania z tworzyw sztucznych, np.
Segregacja w pigułce

 

 

zgniecione i puste butelki po napojach, puste

opakowania po kosmetykach, chemii

gospodarczej i po środkach czystości, opakowania

po kefirach i jogurtach, czyste torebki

foliowe, kawałki folii opakowaniowej, czyste

kanistry plastikowe, koszyczki po owocach,

- tylko puste opakowania wielomateriałowe, np.

kartony po mleku, sokach,

- metal, np.

puste puszki po napojach i żywności.


 

 

 

4. POJEMNIK TYPU „IGLOO” W KOLORZE NIEBIESKIM

 

Segregacja w pigułceDo pojemników w kolorze niebieskim typu "igloo"

należy wrzucać tylko: czysty, niezabrudzony

papier i tekturę, gazety i czasopisma, zeszyty,

książki w miękkich okładkach (lub z usuniętymi

twardymi okładkami), torebki i worki papierowe,

papier pakowy, rozdarte pudełka i kartony, ścinki

drukarskie.

 

Do pojemników w kolorze niebieskim typu "igloo"

nie można wyrzucąc: zabrudzonego np. tłustego

papieru i tektury, opakowań z resztkami produktów,

papieru połączonego z folią lub metalem, opakowań

wielo-materiałowych, pergaminu, papieru

faksowego i termicznego, zdjęć, kalek, celafonu,

papierów higienicznych, pieluch, podpasek,

papierowych worków z odkurzaczy, tapet, worków

po klejach, cemencie i wapnie.

 

 

 

 

 

POZOSTAŁE ODPADY MOGĄCE POWSTAĆ

W GOSPODARSTWIE DOMOWYM, PODLEGAJĄCE SEGREGACJI:

 

Przeterminowane leki – przekaż do apteki lub do punktu selektywnego zbierania odpadów

komunalnych (PSZOK). Wykaz aptek, w których można pozostawić przeterminowane leki

znajduje się na stronie internetowej Miasta Bełchatów.

 

>>> Zobacz, gdzie w Bełchatowie można wyrzucić przeterminowane leki

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – przekaż do punktu ich sprzedaży, punktu

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) lub oddaj przedsiębiorcy

odbierającemu odpady podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych znajduje się stronie Miasta

Bełchatowa.

 

Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe – wrzuć do specjalnych pojemników, które

są ustawione w budynkach użyteczności publicznej, pergolach śmietnikowych lub przekaż

je do punktu ich sprzedaży lub punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

(PSZOK). Wykaz pojemników do zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych

znajduje się na stronie Miasta Bełchatowa.

 

>>> Zobacz listę miejsc, w których można znaleźć pojemniki na zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe

 

Chemikalia i zużyte opony – przekaż do punktu selektywnego zbierania odpadów

komunalnych (PSZOK)
 

Meble i odpady wielkogabarytowe – przekaż do punktu selektywnego zbierania odpadów

komunalnych (PSZOK) lub oddaj przedsiębiorcy odbierającemu odpady podczas zbiórki

odpadów wielkogabarytowych. Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

znajduje się stronie Miasta Bełchatowa

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe – pochodzące z drobnych prac, które nie wymagają

uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót

– przekaż do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Jeśli

potrzebujesz pozbyć się innych odpadów budowlanych lub rozbiórkowych niż wyżej

wymienione – złóż dodatkowe zamówienie u przedsiębiorcy odbierającego odpady.

Usługa ta będzie płatna.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018