joombig banner rotation images

Menu
Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazanych do składowania dla Miasta Bełchatowa za rok 2017:
 
  • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (%):
Ppmts = 22,87%
Poziom został osiągnięty.
 
  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (%)
Pbr = 100%
Poziom został osiągnięty.
 
  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
Tr = 15,54%
Poziom został osiągnięty.

Objazdowy odbiór odpadów wielkogabarytowych w 2018 r. na terenie Bełchatowa odbędzie się dwukrotnie: w dniach 9-18 kwietnia oraz 17-26 września.
Co zrobić z niepotrzebnymi meblami, zużytym sprzętem RTV i AGD, złomem metalowym czy oponami? Można skorzystać z bezpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych. Bełchatowski oddział spółki Eko-Region odbierze wielkogabaryty specjalistycznymi środkami transportu według ustalonego harmonogramu. Odbiór dotyczy wyłącznie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu miasta Bełchatowa.

Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług ( Uchwała nr XX/174/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23.03.2016r.)

                                    Bełchatów, 2016-06-01

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Miasta Bełchatowa  w terminie 3 dni od dnia wystąpienia niewłaściwego świadczenia usług, w jeden z następujących sposobów:
1) pisemnie – adres korespondencyjny: Urząd Miasta Bełchatowa, Zespół ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów lub;
2) telefonicznie pod nr tel. 044/733 52 56, 733 52 55 lub;
3) pocztą elektroniczną  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub;
4) osobiście w siedzibie Zespołu ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Czyżewskiego 7.
 

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazanych do składowania dla Miasta Bełchatowa za rok 2016:
 

  • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (%) :

Ppmts = 18,73%
Poziom został osiągnięty.

 

  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (%)

Pbr = 94,63%
Poziom został osiągnięty.

 

  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania :

Tr = 19,87%
Poziom został osiągnięty.

Zespół ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przypomina o wystawianiu pojemników z odpadami według harmonogramów na 2016 r.

Mieszkańcy Bełchatowa mogą bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady do PSZOK przy ul. Przemysłowej 14, 16.

W związku ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 r. w naszym mieście ruszył nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Do tej pory każdy właściciel nieruchomości podpisywał indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych. Od lipca 2013 r. za wywóz śmieci odpowiedzialne jest Miasto, które wyłania w drodze przetargu przedsiębiorstwo wywozowe zobowiązane do odbioru i zagospodarowania odpadów oraz zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki.

Bełchatowianie, którzy posiadają przeterminowane leki mogą nieodpłatnie dostarczać je do wytypowanych 10 aptek, które mieszczą się na terenie Bełchatowa. W aptekach zostały ustawione specjalne pojemniki, gdzie składowane są  przeterminowane medykamenty.

 

Lista miejsc, gdzie bezpłatnie można oddać niepotrzebne leki w załączniku.

Załączniki:
Download this file (APTEKI wykaz aktualny - 2016r..xls)Apteki - wykaz[ ]14 kB

Baterie mogą stanowić zagrożenie głównie ze względu na substancje, które się w nich znajdują - ołów, kadm i nikiel. Substancje te, wprowadzone do środowiska, powodują zakłócenie procesów samooczyszczania w wodach i glebie. Powodują też, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Baterie mogą także przyczynić się do skażenia wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej. Dlatego pamiętaj, aby zużytych baterii nie wyrzucać do kosza na śmieci, ale do specjalnych pojemników, które rozmieszczone w kilkudziesięciu miejscach na terenie naszego Miasta.

Dobrze posegregowane i odpowiednio przygotowane odpady mogą być powtórnie przetworzone. Ważne jest, co wrzucamy do pojemników i w jaki sposób. Wyrzucane odpady należy nieco przygotować, zanim znajdą się w koszach.

Mieszkańcy domów wielorodzinnych (bloki, kamienice) segregują odpady w pergolach śmietnikowych do pojemników z przeznaczeniem na odpady komunalne (pozostałe po segregacji). Dodatkowo na tzw. wysepkach ekologicznych znajdują się zestawy trzech lub czterech pojemników do selektywnej zbiórki:

Mieszkańcy domków jednorodzinnych, którzy prowadzą selektywną zbiórkę odpadów mają do dyspozycji zestaw następujących pojemników:

1. Zielony pojemnik z żółtą klapą na surowce suche

2. Zielony pojemnik z pomarańczową klapą na szkło opakowaniowe

3. Brązowy pojemnik na odpady ulegające biodegradacji

4. Zielony pojemnik na odpady komunalne (pozostałości z sortowania odpadów komunalnych)

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018