joombig banner rotation images

Menu


Remont ul. Piłsudskiego na odcinku od Placu Wolności do ul. Bawełnianej, to kolejny etap rewitalizacji centrum Miasta Bełchatowa. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa wodociągu wraz z odejściami w ramach pasa drogowego oraz nowej nawierzchni, a także remont chodników i zjazdów do posesji - to zadania, które zostały wykonane w ramach tej inwestycji.

 

Koszt całego zadania to prawie 860 tys. zł. Środki na przebudowę ul. Piłsudskiego w 85% pozyskane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Ul. Piłsudskiego przed remontem

ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

ul. Piłsudskiego w trakcie modernizacji

ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

ul. Piłsudskiego po przebudowie

ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

ul. Piłsudskiego Bełchatów

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019