joombig banner rotation images

Menu


Projekt: Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno-sportowej

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013
Priorytet: III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna

 

 

strz4.jpg

Projekt został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w drodze konkursu zamkniętego. Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego w dniu 2 grudnia 2009 roku projekt został skierowany na listę rezerwową. Wobec powyższego, w momencie uwolnienia środków finansowych projekt „Budowy miejskiej strzelnicy rekreacyjno-sportowej”, będzie miał możliwość otrzymania dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 725 680,75, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą 4 725 957,23 PLN.

Inwestycja obejmuje budowę miejskiej strzelnicy rekreacyjno-sportowej. Będzie to obiekt z 10-cioma torami strzeleckimi o możliwości strzelania na dystansie do 50 m z broni palnej o kalibrze do 11,43 mm. Zaplecze wyposażone będzie w magazyn, szatnie, małą widownię, pokój zabiegowy pomocy lekarskiej oraz bufet gastronomiczny. Obiekt będzie wyposażony w nowoczesny system klimatyzacyjno - wyciągowy, co umożliwi organizowanie imprez całorocznych bez względu na pogodę.

W ramach projektu zostaną zakupione urządzenia pozwalające na szkolenie użytkowników na najwyższym, światowym poziomie co pozwoli na uzyskanie bardzo dobrych wyników szkoleniowych. Urządzenie będzie również dawało możliwość trenowania sportów strzeleckich osobom niewidomym.

Realizacja projektu uwzględniająca najnowsze rozwiązania techniczne, umożliwi organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na ogólnopolskim poziomie, skierowanych do różnorodnej publiczności.

Projektowana strzelnica będzie jedyną w województwie łódzkim oraz jedną z czterech obiektów tego typu w Polsce.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019