joombig banner rotation images

Menu


Termomodernizacja miejskich placówek oświatowych, to kolejna gigantyczna inwestycja w poprawę jakości funkcjonowania bełchatowskich placówek oświatowych. Zadanie zostało dofinansowane z środków zewnętrznych.

 

loga

 

Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa - etap II" został zapisany w osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6 Ochrona powietrza.

 

Dwa projekty - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa – etap I” oraz „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” zostały wybrane, w drodze konkursu, do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Zakres projektów:

 

ETAP I

Całkowita wartość projektu wynosi 4 170 480,30 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą 3 375 959,39 PLN, stanowiąc 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

 

Inwestycja została przeprowadzona w Żłobku Miejskim "Jaś i Małgosia" (os. 1 Maja 7) oraz w trzech przedszkolach: PS nr 1 (os. 1 Maja 4A), PS nr 4 (os. 1 Maja 8), PS nr 6 (ul. W. Budryka 12). Dzięki realizacji projektu, który obejmował prace termomodernizacyjne i modernizacyjne, poprawiła się efektywność energetyczna i stan techniczny placówek.

 

 

ETAP II

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2010 roku projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” został zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowita wartość zadania wyniosła 3 064 362,22 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą 2 565 434,49 PLN, stanowiąc 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 31 grudnia 2010 roku.

 

Podobnie jak w przypadku Etapu I, Etap II obejmował prace termomodernizacyjne i modernizacyjne, które zostały przeprowadzone w czterech placówek edukacyjnych: Przedszkolu Samorządowym nr 2 (ul. Paderewskiego 3), PS nr 3 (os. Okrzei 15 a), PS nr 5 (os. Dolnośląskie 222 a) i PS nr 7 (ul. Edwardów 31). Efektem prac jest poprawa wydajności eneregtycznej i stanu technicznego placówek.Obydwa projekty wdrożyły rozwiązania, które w ujęciu ogólnym podnoszą efektywność funkcjonowania placówek wychowawczych wraz ze wzrostem wartości estetycznej budynków, a co najważniejsze zmniejszeniem zużycia energii cieplnej oraz ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i pyłów szkodliwych dla środowiska.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019