joombig banner rotation images

Menu

PROGRAM WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
„MŁODZIEŻ”

 Projekt: „Najstarsze tradycje rękodzielnicze Europy”


Budżet projektu: 5060,75 Euro
Dofinansowanie z Programu „MŁODZIEŻ”: 3044,64 Euro
Urząd Miasta Bełchatowa wsparł projekt sumą: 872,17 Euro
Pozostała część budżetu to wkład nie finansowy, pochodzący głównie z Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

 

POSZUKIWACZE GINĄCYCH ZAWODÓW

 

Grupę, którą powstała w ramach naszego projektu nazwaliśmy Poszukiwacze Ginących Zawodów. Grupa zbierała materiały dotyczące najstarszych tradycji rękodzielniczych Europy, ale przede wszystkim naszego regionu. Podstawowym źródłem informacji była dla nas Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, zbiory i dane z muzeum, instruktorzy, z którymi przeprowadzaliśmy wywiady, Internet.

 

 

Cały projekt podzielony był na kilka działań:

 

I. WYSTAWA

Wystawa prac rękodzielniczych uczniów Uniwersytetu Ludowego Rękodzieła Artystycznego.

Wystawa czasowa, prezentowana w budynku Muzeum Regionalnego.

Prezentując atrakcyjne prace rękodzielnicze(głównie tkaniny, rzeźby i prace ceramiczne) zachęcaliśmy młodzież do wzięcia udziału w naszym projekcie. Dla uczestników warsztatów, wystawa była przykładem tego, jakie efekty można osiągać w pracy rękodzielniczej. W trakcie otwarcia wystawy zaprezentowaliśmy krótki film o przeprowadzonych przez nas warsztatach rękodzielniczych w Domu Dziecka.


II. LETNIE WARSZATY TRADYCJI SŁOWIAŃSKIEJ

Kolejnym działaniem były warsztaty najstarszych technik rękodzielniczych. Skierowaliśmy je do dzieci  i młodzieży w wieku 8 -18 lat a także do wychowanków Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, MOPS i Świetlicy Środowiskowej „Pod lasem“. My również byliśmy uczestnikami zajęć. Warsztaty prowadzone były przez profesjonalnych instruktorów, dot. technik tj. ceramika, wikliniarstwo, tkactwo, koronki i biżuteria koralikowa. W sprawnym przeprowadzeniu zajęć pomogli nam wolontariusze. Celem zajęć było : zapoznać uczestników z podstawami technik rękodzielniczych.

 

Warsztaty podzieliliśmy na trzy części. Pierwsza część 12.06 – 16.06.2006, skierowaliśmy do dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, odbyła na terenie Domu Dziecka, druga skierowana do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie i Świetlicy Środowiskowej „Pod Lasem“, w terminie 24.07 – 28.07.2006 odbyła się na terenie Muzeum Regionalnego, a trzecia, 29.07.2006 skierowana do dzieci, młodzieży i rodzin z miasta Bełchatowa również odbyła się na terenie parku , przy Miejskim centrum Kultury, w centrum miasta.

 

Dodatkowo zajęcia z instruktorami były okazją do zdobycia informacji o rękodziele artystycznym.


III. FESTYN RODZINNY

Był główną imprezą promującą projekt a także podsumowaniem warsztatów. Skierowaliśmy go do uczestników warsztatów, ich opiekunów oraz rodzin i innych mieszkańców Bełchatowa. Festyn odbył się w ostatnią sobotę warsztatów tj. 29.07.2006, na terenie parku przy Miejskim Centrum Kultury, w centrum miasta.

 

Na stoiskach prezentowaliśmy przedmioty wykonane w trakcie warsztatów, instruktorzy wraz z uczestnikami warsztatów poprowadzili zajęcia dostępne dla wszystkich chętnych. Dodatkowo członkowie grupy Poszukiwacze Ginących Zawodów przygotowali stoisko z prezentacją całego naszego projektu (zdjęcia) i Programu MŁODZIEŻ (ulotki, książki, płyty). Przeprowadziliśmy konkursy i zabawy dla uczestników festynu. Festyn odbył się przy dźwiękach muzyki źródeł.


IV. PUBLIKACJE

Publikacje są promocją naszego projektu. Prezentują dokonania naszej grupy. Mają pomóc w zdobywaniu kontaktów z innymi grupami twórczymi.

  1. Przygotowaliśmy prezentacje internetową zawierającą opis naszych działań, fotoreportaż z wystawy, warsztatów i festynu, opisaliśmy metody pracy w trakcie realizacji projektu. Być może nasza prezentacja będzie zachętą do przeprowadzenia podobnych akcji w innych krajach. Poza tym mamy nadzieje, iż w przyszłości posłuży nam do zorganizowania wymiany międzynarodowej i nawiązywania nowych kontaktów.Publikacja tradycyjna, papierowa broszura

  2. Relacja z przebiegu poszczególnych działań w ramach projektu, wzbogacona o prezentacje fotograficzną, reklamująca również naszą stronę internetową.

 

Beneficjent projektu:

Gmina Miasto Bełchatów

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Bełchatowa mgr inż. Marka Chrzanowskiego

 

Projekt realizowały:

Magda Ogłuszka, Liliana Helwich,  Katarzyna Wdowiak, Agnieszka Szyc, Kaja Kopytkiewicz;

 

Wolontariusze: Emilia Maciaszczyk, Paweł Ściubeł;

 

Projekt wspierali: pracownicy Muzeum Regionalnego, Zespół ds. Rozwoju Miasta (Urząd Miasta);

 

W projekcie brali udział: wychowankowie Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, podopieczni MOPS-u, podopieczni „Świetlicy Pod Lasem“. Łącznie około 85 osób.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH PROGRAMU MŁODZIEŻ

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019