joombig banner rotation images

Menu


Rozwój usług publicznych on-line wraz z elektronicznym systemem obiegu i archiwizacji dokumentów

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

- program: ZPORR,

- działanie: 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,

- wniosek złożony w listopadzie 2004 roku,

- koszt całkowity zadania: 1.109.353,14 zł,

- planowana wysokość dofinansowania ze ZPORR wynikająca z wniosku: 832.014,86 zł,

- umowa o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach ZPORR została podpisana w dniu 2 stycznia 2008 roku.

 


Projekt przeszedł ocenę formalną i merytoryczno - techniczną i został oceniony pozytywnie. Decyzją Zarządu Województwa w roku 2005  pomimo wysokiej oceny nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie środków w tym działaniu na lata 2004-2006.  

Uchwałą  Zarządu Województwa  nr 547/07 z 10.05.2007 roku wniosek z uwagi na oszczędności, które powstały w środkach ZPORR przeznaczonych na działanie 1.5 został skierowany do Wojewody Łódzkiego w celu podpisania umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 2 stycznia 2008 roku.

Realizacja zadania została zakończona zgodnie z umową o dofinansowanie w dniu 30 kwietnia 2008 roku.

W dniu 5 maja 2008 roku została przeprowadzona przez Urząd Wojewódzki w Łodzi kontrola zakresu rzeczowego projektu.

W terminie  do 25 maja 2008 roku zostanie sporządzone sprawozdanie końcowe z realizacji tego zadania i przekazane do Urzędu Wojewódzkie w Łodzi w celu weryfikacji.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019