joombig banner rotation images

Menu

 

 

 

 

21 milionów na przebudowę i modernizację

osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie realizuje projekt „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie". Inwestycja została dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii). Dofinansowanie otrzymało 30 przedsiębiorstw, w tym 19 firm ciepłowniczych. Z uwagi na wysoki poziom innowacyjności projekt bełchatowskiej Spółki PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie został bardzo wysoko oceniony i znalazł się na czwartym miejscu wśród firm ciepłowniczych, które uzyskały najwyższe wsparcie finansowe.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018