joombig banner rotation images

Menu

Program Czyste Powietrze to szansa na dotację

Bełchatowianie zainteresowani rządowym programem Czyste Powietrze wzięli udział w spotkaniu informacyjnym, podczas którego dowiedzieli się m.in. jak uzyskać dotację czy pożyczkę na wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację.

 

Czyste Powietrze to program Ministerstwa Środowiska, którego priorytetowym działaniem jest zminimalizowanie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń generowanych przez domy jednorodzinne. Koncentruje się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków. Jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych oraz osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.

Akcja Stop. smog. Oddecha dla BełchatowaDo proekologicznych zachowań i wspólnego dbania o czyste powietrze przekonywała bełchatowian miejska akcja antysmogowa pod hasłem ,,Stop smog! Oddech dla Bełchatowa". W sobotnie przedpołudnie można było otrzymać informacje na temat dotacji na wymianę źródeł ciepła, pojeździć wirtualnie po bełchatowskich ścieżkach rowerowych, czy zdobyć rozkład jazdy MZK.

 

W supermarkecie Leroy Merlin, który był partnerem przedsięwzięcia, powstało pięć Stref Czystego Powietrza. Jedną z najbardziej obleganych była ta przygotowana przez Miejskie Centrum Sportu, pod hasłem ,,Przesiądź się z samochodu na rower”. Bełchatowianie na stacjonarnym rowerze przejechali w sumie około stu kilometrów. Każdy z ochotników miał do pokonania dwa kilometry, nagrodą był kwiatek. Dystans zaznaczany był na mapie miejskich ścieżek rowerowych. Tych w Bełchatowie jest 26 kilometrów, co oznacza, że podczas trwania smogowej akcji chętni przejechali je niemal czterokrotnie.

Bełchatów weźmie udział w debacie "Wczujmy się w klimat - adaptacja w mieście"Bełchatów jest jednym z pięciu polskich miast, dla których została opracowana strategia adaptacji do zmian klimatu. Teraz podobne strategie będą opracowywane dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Przedstawiciele magistratu podzielą się swoimi doświadczeniami w walce ze zmianami klimatycznymi z uczestnikami debaty eksperckiej „Wczujmy się w klimat – adaptacja w mieście”. Spotkanie odbędzie się 21 lutego w Łodzi.


Zmiany klimatyczne są nie tylko problemem globalnym, coraz bardziej stają się także istotnym problemem lokalnym. Dlatego też Ministerstwo Środowiska chce opracować plany adaptacji do zmian klimaty dla kolejnych 44 miast, tym razem takich, których liczba mieszkańców przekracza 100 tysięcy. Gotowe plany będą także zawierać propozycję działań, które pozwolą zminimalizować skutki zidentyfikowanych zagrożeń. Miejskie Plany Adaptacji (MPA) powstaną do końca 2018 r. Ich wdrożenie poprawi bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.

17 lutego bełchatowianie wspólnie z miasta będą walczyć ze smogiemJak uzyskać dotację na wymianę pieców? Jakie są możliwości podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej? Czy segregacja odpadów jest trudna? Dlaczego warto przesiąść się z auta do komunikacji miejskiej? Na te i inne pytania odpowiadać będą przedstawiciele urzędu miasta i miejskich spółek podczas akcji „Stop smog! Oddech dla Bełchatowa”, która odbędzie się w sobotę, 17 lutego.

 

Miejska akcja antysmogowa to wspólna inicjatywa magistratu i marketu Leroy Merlin. Podczas trzygodzinnego eventu będzie można uzyskać informacje m.in. na temat dotacji na wymianę niskoemisyjnych źródeł ciepła w ramach prowadzonego przez miasto Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) oraz porozmawiać z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o podłączeniu swoich domostw do miejskiej sieci.

Miejska akcja antysmogowaBełchatów nie jest czerwoną kropką na smogowej mapie Polski, co nie znaczy, że sprawa czystego powietrza nie jest traktowana priorytetowo. O tym, jak można o nie zadbać, mowa będzie 17 lutego podczas miejskiej akcji antysmogowej Stop smog! Oddech dla Bełchatowa.

 

W sobotę, 17 lutego, w supermarkecie Leroy Merlin, który jest partnerem przedsięwzięcia, będzie można zdobyć informacje m.in. na temat dotacji na wymianę niskoemisyjnych źródeł ciepła, ale też po prostu się pobawić. Będą konkursy dla dzieci i możliwość zdobycia zielonej roślinki w zamian za wykręcenie dwóch kilometrów na stacjonarnym rowerze. Na scenie wystąpią przedszkolaki z trzech miejskich przedszkoli – ósemki, szóstki i piątki. Odczytana zostanie także bajka ,,Czerwony Kapturek w mieście. Misja czarny smog”. Będzie też tort z okazji urodzin sklepu. Będzie można go spróbować około 12.30. Wszystko zacznie się o godz. 11 i potrwa do godz. 14.

Bełchatów skutecznie walczy ze smogiem Zły stan powietrza w Polsce najczęściej kojarzy się południem kraju, jednak problem smogu dotyczy wielu polskich miast. Bełchatów do nich nie należy, miasto podejmuje bowiem szereg działań, by ograniczać niską emisję – główną przyczynę smogu.


Smog to słowo odmieniane przez każdy przypadek w okresie od listopada do lutego. To właśnie zimą ludzie zaczynają palić w domowych piecach wszystkim co jest pod ręką. Do tego dochodzi jeszcze przemysł, spaliny pojazdów silnikowych i powietrze zaczyna być widoczne. Do atmosfery trafiają i unoszą się szkodliwe dla ludzi i zwierząt mieszanki pyłów (PM2.5 i PM10), spalin (SO2, NO2) i dwutlenku węgla (CO2). To właśnie emisja zanieczyszczeń z transportu i przydomowych pieców na skutek nieefektywnego spalania paliw złej jakości oraz odpadów jest główną przyczyną smogu, który ma szkodliwy wpływ na zdrowie i samopoczucie mieszkańców.


Sytuacja w Bełchatowie nie jest tak dramatyczna jak na Śląsku czy w Małopolsce, jednak władze miasta są świadome zagrożenia. Aby nie dopuścić do niebezpiecznego stężenia zanieczyszczeń, miasto podejmuje wiele działań, aby poziom niskiej emisji został ograniczony do minimum.

Bełchatów będzie mieć Strategię adaptacji do zmian klimatu

Mówiąc ,,klimat", myślę ,,człowiek". Zmieniający się klimat wpływa na warunki życia mieszkańców miast. Dotyczy to także Bełchatowa i jego mieszkańców. Fale upałów, intensywne opady deszczu, burze dały się we znaki w ostatnich latach mieszkańcom i służbom miejskim. Potwierdzają to analizy przeprowadzone przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ramach opracowania „Strategii adaptacji do zmian klimatu miasta Bełchatowa do roku 2025 z perspektywą do 2030” przygotowanej w ramach projektu ClimCities. W dokumencie tym dokonano diagnozy wrażliwości miasta na zmiany klimatu, a dla stwierdzonych zagrożeń klimatycznych wspólnie z Miastem opracowano plan działań, który pomoże mieszkańcom w przystosowywaniu się do nowych warunków klimatycznych.

 
Wyniki analiz klimatycznych dla miasta wskazują na systematyczne ocieplanie klimatu. Groźne dla zdrowia upały, warunki, gdy temperatura przekracza 30 stopni C, występują w Bełchatowie coraz częściej (rys. 1). W 2015 r. zanotowano aż 26 dni z taką temperaturą, 19 takich dni podrząd stanowiło najdłuższą w badanym okresie falę upałów. Upały w mieście są szczególnie dotkliwe. Zabudowane powierzchnie poprzez nagrzewanie się potęgują stres termiczny, na który narażeni są mieszkańcy, zwierzęta i zieleń miejska.

Miasto przystępuje do opracowania projektu "Strategia adaptacji do zmian klimatu Miasta Bełchatowa". Miejski plan adaptacji będzie lokalną odpowiedzią na globalne zmiany klimatu i elementem dbania o ekologiczne bezpieczeństwo kraju. Wszyscy mieszkańcy mogą składać swoje uwagi w magistracie do 3 października.


Bełchatów jest jednym z pięciu polskich miast, dla których zostanie opracowana strategia adaptacji do zmian klimatu. Podobne programy przygotowane będą także dla Tomaszowa Mazowieckiego, Siedlec, Ostrołęki i Nowego Sącza. Wszystkie miasta liczą poniżej 100 tys. mieszkańców. Plany reagowania na zmiany klimatyczne będą opracowane w ramach projektu Climcities („CLIMate change adaptation in small and medium size CITIES”, który jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 (85 procent) i budżetu państwa (15 procent).

Takie strategie mają Paryż, Londyn czy Kopenhaga, ale też miasta w Polsce, teraz dołączy do nich Bełchatów. Rozpoczynają się prace nad miejską strategią adaptacji do zmian klimatu.

 

Paryż działa pod hasłem przywrócenia miastu wiejskich warunków życia. Londyn w ramach adaptacji postawił na modernizację starych budynków, zazielenianie miasta i proekologiczną komunikację, czyli rowery i elektryczne autobusy. To przykłady, jak w praktyce przystosowanie miasta do zmian klimatycznych może wyglądać. Do końca września taką wiedzę mieć też będzie Bełchatów.

Jak susze, gwałtowne opady czy wichury wpływają na miasto i życie jego mieszkańców? Bełchatów już wkrótce będzie znał odpowiedzi na te pytania.

 

Bełchatów jest jednym z pięciu miast w Polsce, dla których opracowane zostaną miejskie strategie adaptacji do zmian klimatu. Upały, gwałtowne opady, susze, wichury pojawiają się coraz częściej i mają realny wpływ na życie mieszkańców. Strategia ma dać odpowiedź, na ile organizm miasta jest na nie odporny i w jaki sposób może się do nich przystosować. To część projektu Climcities, do którego miasto przystąpiło, podpisując 22 marca porozumienie z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym. Partnerem przedsięwzięcia jest norweska firma Vista Analyse, która ma międzynarodowe doświadczenie w zakresie opracowywania miejskich strategii adaptacyjnych.

 

Bełchatów jest jednym z pięciu miast w Polsce, dla których opracowane zostaną miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. To część projektu Climcities, realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z norweskim partnerem.

 

Konferencja inaugurująca projekt Climcities „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach” odbyła się 22 marca w Warszawie. Wśród zaproszonych gości była prezydent Mariola Czechowska, która podpisała w trakcie inauguracji porozumienie o przystąpieniu Bełchatowa do projektu. Jego głównym celem jest rozwijanie zdolności adaptacji do zmian klimatu małych i średnich miast (do 100 tys. mieszkańców).

 

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników administracji samorządowej, dotyczących zmian klimatu i przystosowaniu do nich. Urzędnicy nauczą się, w jaki sposób opracować miejski plan adaptacji oraz jak w takie działania angażować mieszkańców. Projekt daje także możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu z norweskim partnerem - Vista Analyse.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018