joombig banner rotation images

Menu

O stypendium artystyczne może ubiegać się osoba posiadająca wybitne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, ochrony dziedzictwa kultury lub upowszechniania kultury, a w szczególności osoby, które są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych przeglądów i konkursów artystycznych.

 

W załączniku Regulamin oraz XXXV/315/17 Uchwała Rady Miejskiej z dn. 25.05.2017 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów Artystycznych Miasta Bełchatowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Download this file (Uchwała RM XXX.315.17 Stypendia Artystyczne.pdf)Uchwała - stypendia artystyczne [ ]3168 kB
Download this file (Regulamin.pdf)Regulamin [ ]1069 kB

Osoby, które chciałby ubiegać się o stypendium artystyczne powinny złożyć odpowiedni wniosek. Jego wzór można pobrać z załącznika poniżej. Dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Bełchatowa (budynek przy ul. Kościuszki 15) we wskazanym terminie.

Wszystkie wnioski, które będą spełniać kryteria podane w Regulaminie i zostaną złożone w terminie, zostaną rozpatrzone przez Komisję Stypendialną. Posiedzenie Komisji powinno się odbyć w okresie do trzech tygodni od daty przyjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie budżetu Miasta. Stypendia przyznawane są na okres od sześciu do dwunastu miesięcy. Wypłacane jest w okresach miesięcznych.

 

Wniosek o przyznanie stypendium artystycznego oraz szablon sprawozdania z realizacji programu stypendium artystycznego w załączniku poniżej. 

 

 

Załączniki:
Download this file (wniosek aktywny do Uchwały - Stypendia artystyczne.pdf)Wniosek o przyznanie stypendium[ ]148 kB
Download this file (Sprawozdanie - aktywny pdf-1.pdf)Wniosek sprawozdanie[ ]87 kB

Osiemnastu artystów i czterdziestu sportowców zastało  nagrodzonych stypendium  Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Kilkunastu artystów z Bełchatowa otrzymało wsparcie finansowe za swoją działalność. Prezydent Mariola Czechowska przeznaczyła na ten cel 20 tys. zł.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018