Increase text size Decrease text size
Menu

Każdego roku honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa zostaje objętych kilkadziesiąt wydarzeń i przedsięwzięć  o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim. Wśród nich m.in. są imprezy sportowe, kulturalne, sportowo-rekreacyjne, a także konferencje naukowe, konkursy i festiwale.

Patronat Prezydenta Miasta Bełchatowa jest tytułem honorowym, przyznawany celem podkreślenia rangi i szczególnego charakteru wydarzeń, imprez a także publikacji mających zasięg lokalny, ogólnopolski lub międzynarodowy, skierowanych bezpośrednio lub pośrednio do mieszkańców Miasta Bełchatowa, zaś ich realizacja przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku Miasta Bełchatowa.

 

Jak otrzymać Patronat Prezydenta Miasta Bełchatowa? Jakie dokumenty, gdzie i kiedy należy złożyć? Jakie przywileje i zobowiązania łączą się z otrzymaniem Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa? Odpowiedzi na powyższe pytania, a także wiele innych można znaleźć w Regulaminie przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa, który zamieszczony jest poniżej. Wskazówek udziela również pracownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Bełchatowie pod numerem telefonu: 44 733 51 63 lub/i 44 733 51 09.Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017