Increase text size Decrease text size
Menu

Stypendia

O stypendium sportowe Miasta Bełchatowa może ubiegać się osoba, która reprezentuje bełchatowski klub sportowy oraz spełnia kryterium wynikowe określone w regulaminie: był uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Pucharu Świata lub Pucharu Europy, jest medalistą Mistrzostw Polski, osiągnął wynik na poziomie odpowiedniej do kategorii wiekowej klasy sportowej w grach zespołowych w kategoriach wiekowych junior i młodszych został powołany do kadry narodowej.

 

Nagrody

Każdego roku prezydent Miasta Bełchatowa przyznaje także nagrody pieniężne i wyróżnienia dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (regulamin poniżej).

 Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Katarzyna Kleska, e-mail:k.kleska@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017