joombig banner rotation images

Menu

Decyzją Stolicy Apostolskiej z dn. 2. października 2012 r. błogosławiony Jan Paweł II został Patronem Miasta Bełchatowa. Uroczystości związane z nadaniem Bełchatowowi patronatu odbyły się 21. października 2012 r. W obchodach wzięli udział dostojnicy Kościoła Katolickiego z Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim ks. Markiem Jędraszewskim i Dziekanem Dekanatu Bełchatowskiego ks. Prałatem Januszem Krakowiakiem, posłowie i senatorowie, samorządowcy Miasta Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego, goście z partnerskiego miasta Csongrad, przedstawiciele środowisk kulturalno-oświatowych, sportowych i biznesu oraz ponad dwa tysiące mieszkańców.


 

 

Mieszkańcy o ustanowieniu bł. Jana Pawła II Patronem Miasta Bełchatowa wypowiadali się bardzo pozytywnie. „To najpiękniejsze co mogło nas spotkać” – mówiła ze wzruszeniem bełchatowianka. „Bardzo dobrze się stało, że mamy tak wspaniałego patrona i orędownika. Jesteśmy z tego dumni” – dodała inna mieszkanka.

 

Leszek Szczepaniak, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Bełchatowie: „Wystąpiliśmy z inicjatywą ustanowienia błogosławionego Jana Pawła II Patronem Miasta Bełchatowa  ponieważ uważamy, że dobre przykłady należy eksponować, a przykład Papieża Polaka szczególnie. Jak widać inicjatywa spotkała się z aprobatą mieszkańców, władz samorządowych i samej Stolicy Apostolskiej. Cieszymy się wszyscy, że znajdujemy się w gronie miast wyróżnionych, które posiadają bł. Jana Pawła II za patrona. Jestem przekonany, że teraz dołożymy wszelkich starań, żeby podołać wyzwaniu i odpowiedzialności, jakie na nas spoczywają”.

 

 

 

realizacja: Studio Filmowe Klatka

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018