Increase text size Decrease text size
Menu

Instytucje rządowe:

    * Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na stronie tej znajdziemy dokumenty dotyczące działalności samorządu terytorialnego, mniejszości narodowych oraz informację na temat  bezpieczeństwa i porządku publicznego.
www.mswia.gov.pl
 

W załączniku znajduje się pełna tabela sygnałów alarmowych i ostrzegawczych.
Jak należy się zachować w przypadku ogłoszenia alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

 
Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska - ogłasza się w celu powiadomienia ludności np. o groźbie zatopienia, pożarze lasu, katastrofie ekologicznej.Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Katarzyna Kleska, e-mail:k.kleska@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017