Increase text size Decrease text size
Menu

Gdzie można się leczyć w Bełchatowie

Istnieje możliwość skorzystania z całodobowej  telefonicznej informacji o dostępnych świadczeniach medycznych:

I tak:

w dni powszednie w godzinach od 8 do 16- Infolinia oddziału łódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

- tel. 194 88

- tel. 42 194 88- dla ubezpieczonych spoza Łodzi

w dni wolne od pracy i święta oraz w dni powszednie od 16 do 8-

infolinia"Info-Medic", www.infomedic.pl:

- tel.  800 133 773

- tel. 94 340 67 12 (dla dzwoniących z telefonów komórkowych)

Pod numerami infolinii: 194 88, 800 133 773 można uzyskać informacje dotyczące: 

1. Zasad korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej, także o miejscach udzielania pomocy        w nocy, weekendy i święta.

2. Zasad korzystania i miejsc wykonywania świadczeń w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

3. Miejsc wykonywania świadczeń zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

4. Zasad udzielania świadczeń i funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

5. Liczby osób oczekujących na udzielenie świadczenia oraz średniego czasu oczekiwania na świadczenia specjalistyki ambulatoryjnej lub szpitalnej.

6.Dowodów ubezpieczenia, wysokości składki, zasad uzyskania EKUZ.

7. Zasad koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego w krajach Unii Europejskiej.

Rehabilitacja lecznicza to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia. Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej  na zabiegi fizjoterapeutyczne może zostać wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

 

Opieka paliatywna i hospicyjna to wszechstronna, całościowa opieka nad pacjentem chorującym na nieuleczalne, postępujące choroby, realizowana w warunkach stacjonarnych, domowych i ambulatoryjnych. Świadczenia te mają na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Są one udzielane w szczególności w chorobach, które nie rokują nadziei na wyleczenie. Do objęcia pacjenta opieką paliatywną i hospicyjną potrzebne jest skierowanie

W Bełchatowie taką pomoc można uzyskać w placówkach:

 

 

Świadczenia kontraktowane odrębnie obejmują wybrane badania diagnostyczne wykonywane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza specjalistę.

 

 

 

 

 

 

W Bełchatowie funckjonuje pięć placówek, które udzielają pomocy w zakresie świadczeń długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i/lub pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej i/lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, opiekuńczo-leczniczym. Poniżej znajduje się wykaz zawierający dane kontaktowe tych placówek.

 

 

 

 

 Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017