Increase text size Decrease text size
Menu

W Bełchatowie realizacją programu Rodzina 500+ wynikającego z Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz 195) zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. w formie papierowej w pomieszczeniach Urzędu Miasta Bełchatowa – budynek B, pokój nr 2 (wejście od ul. Mielczarskiego) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie ul. Kościuszki 1,  97-400 Bełchatów (budynek B, pokój nr 2)  bądź w formie elektronicznej  za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.

 

W połowie marca do rządowego programu 500+ przystąpiło  osiemnaście banków. Oznacza to, że od 1 kwietnia wnioski będzie można składać nie tylko w urzędach, przez rządowy portal Em@tia, ale także przez internetowy dostęp do własnego konta bankowego. W praktyce ma to działać w następujący sposób:

każdy posiadacz konta z dostępem do internetu logując się na nie znajdzie z początkiem kwietnia zakładkę „Rodzina 500 Plus". Tam umieszczony będzie wniosek do wypełnienia. Wnioskujący wpisuje swoje dane, dane dziecka oraz w przypadku składania wniosku na pierwsze dziecko, deklaruje swoje dochody. Kliknięcie "wyślij" jest zakończeniem trwającej zaledwie kilka minut procedury. Potwierdzenie wysłania wniosku wpłynie na e-mail posiadacza konta.

Do programu przystąpiły: Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, mBank SA, ING Bank Śląski SA, Bank Zachodni WBK SA, Getin Noble Bank, Deutsche Bank Polska, Bank Millennium SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Pekao SA, Bank BPH SA, Alior Bank SA, FM Bank PBP SA, Bank SMART, Credit Agricole Bank Polska SA, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Handlowy w Warszawie SA.

 

Uwaga !!!

 

Od 3 kwietnia wszystkie sprawy związane ze świadczeniem 500+ będą załatwiane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 2.

Punkt informacyjny programu 500+ zmienia lokalizację! Bełchatowianie, którzy w ramach wspomnianego świadczenia chcą złożyć wniosek, odebrać decyzję czy też zaświadczenie od 3 kwietnia będą to mogli zrobić w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 2. Informacje będą także udzielane w punkcie informacyjnym MOPS lub pod numerem telefonu 44 635 28 80.

 

Godziny przyjmowania wniosków:

w poniedziałki, środy, czwartki i  piątki w godzinach od 7.30 do 15.30,

we wtorki w godzinach od 7.30  do 18.00.

Telefon kontaktowy, pod którym można uzyskać informacje nt. Programu: (44) 733 52 18.

 

 

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zamieszkałym na terenie miasta Bełchatowa.

Świadczenie przysługuje także samotnym rodzicom, rodzicom będącym w nieformalnych związkach, rodzicom po rozwodzie, rodzinom patchworkowym oraz rodzicom posiadającym adoptowane dzieci – o ile spełnione zostaną kryteria przyznania świadczenia.

 

Na kogo można otrzymać świadczenie i jaka jest jego wysokość?

Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie (bez udokumentowania dochodów) w wysokości 500,00 zł miesięcznie (kwota bezpośrednio dla rodziny, nieopodatkowana).

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko – będzie brany pod uwagę dochód na osobę w rodzinie, który nie może przekroczyć kwoty 800 zł netto, a w przypadku posiadania pierwszego (jedynego) dziecka niepełnosprawnego (tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) - dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.200 zł netto.

Pod pojęciem „pierwszego dziecka” zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci należy rozumieć jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.
W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane odpowiednio przez matkę, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

 

Na jak długo będzie przysługiwało prawo do świadczenia?

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, jednak prawo do świadczenia będzie ustalane na okres jednego roku (od 1 października do 30 września) – to znaczy, że co rocznie należy składać nowy wniosek.

WAŻNE: Obecny - pierwszy rok wypłacania świadczenia wychowawczego będzie obejmował okres od kwietna 2016 r. do 30 września 2017 r. – dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków.

 

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego, w tym akty prawne,  dostępne są na stornie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej  Kliknij tutaj.

 

 

WAZNE: Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, tj. od dnia
1 kwietnia 2016 r.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. - rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach, tj. począwszy od 2 lipca świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci termin na wydanie decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Program  "Rodzina 500 +" ) wynosi trzy miesiące od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Po wydaniu decyzji każdy wnioskodawca zostanie telefonicznie poinformowany o możliwości jej odbioru w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Do wniosku należy złożyć stosowne załączniki – odpowiednio do indywidualnej sytuacji rodziny.

Wniosek oraz załączniki możliwe do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie - kliknij TUTAJMiasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Katarzyna Kleska, e-mail:k.kleska@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017