Increase text size Decrease text size
Menu

Zarządzenie Nr 307/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 w ramach otwartego konkursu ofert.

Attachments:
Download this file (Zarządzenie 307_2016.pdf)Zarządzenie 307/2016[ ]167 kB

Zarządzenie Nr 306/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą: "Prowadzenie jadłodajni dla mieszkańców Bełchatowa zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Attachments:
Download this file (Zarządzenie 306_2016.pdf)Zarządzenie 306/2016[ ]1062 kB


Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Katarzyna Kleska, e-mail:k.kleska@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017