Increase text size Decrease text size
Menu

Myślenice są jedynym polskim miastem partnerskim Bełchatowa. Umowa o współpracy podpisana została z nimi w sierpniu 2003 roku. Miasto to położone jest w bardzo atrakcyjnym turystycznie regionie kraju, 30 km od Krakowa. Ze względu na usytuowanie przy tzw. „zakopiance”, umożliwiającej szybkie połączenie komunikacyjne z Krakowem, Myślenice coraz częściej stają się zapleczem rekreacyjnym i mieszkaniowym dla tego dużego miasta. Są również miastem o bogatej kulturze. Corocznie odbywają się tam imprezy kulturalne o międzynarodowym zasięgu takie jak: warsztaty artystyczne, festiwal Anioły.

Alcobaça to najmłodsze miasto partnerskie Bełchatowa, z którym porozumienie o współpracy partnerskiej zostało podpisane 20 sierpnia 2009r. To portugalskie miasto usytuowane jest między oceanem, a górami, w dolinie rzek Alcoa i Baça, od których pochodzi nazwa miasta. W Alcobaçie znajduje się największy kościół w Portugalii, wybudowany w początkach XII w., wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Miasto słynie przede wszystkim z ceramiki, wyrobów ze szkła i drewna, a także z sadownictwa. Latem Alcobaça jest otwarta dla turystów licznie odwiedzających to urokliwe miasto.

 

 

 

Podobnie jak z litewskimi Taurogami, wygląda partnerstwo Bełchatowa z Sowieckiem, miastem położonym w Obwodzie Kaliningradzkim. Miasto posiada wielofunkcyjną bazę gospodarczą i rozwiniętą dziedzinę socjalno-kulturalną. W strukturze produkcji przemysłowej ponad połowę stanowi produkcja fabryki papierniczo-celulozowej. Podpisana w grudniu 2001 roku umowa z rosyjskim miastem, jest umową trójstronną, w której obok Bełchatowa i Sowiecka, są także litewskie Taurogi.

Umowa o współpracy podpisana została z Csongrádem w czerwcu 2005 roku. Mówi się o nim, jako o mieście wody, parków, a także nowych możliwości. To małe miasteczko leży przy ujściu rzek Körös i Cisy, 130 km od Budapesztu, 20 minut drogi od autostrady M5. W mieście harmonijnie łączy się ze sobą życie gospodarcze, spokojna atmosfera oraz żwawe i otwarte życie kulturalne. Miasto i region Csongrád zamieszkuje 26 tys. mieszkańców.

Bełchatów współpracuje również z miastem zza wschodniej granicy. Taurogi, z którymi umowa została podpisana w sierpniu 2001 roku, znane jest większości Polaków ze stron sienkiewiczowskiego „Potopu”. Na jego terenie znajdują się duże zakłady ceramiczne i dobrze rozwija się przemysł drzewny.

Francuskie Aubergenville jest pierwszym miastem partnerskim Bełchatowa. Protokół przyjaźni został podpisany z nim w 1997 roku, pod egidą Światowej Federacji Miast Partnerskich. Aubergenville jest malowniczym miastem położonym w dolinie Sekwany, w bliskim sąsiedztwie Paryża. W 1952 roku stało się siedzibą zarządu firmy Renault. Od tego momentu nastąpił dynamiczny rozwój społeczny, infrastrukturalny i gospodarczy tego miasta.

Nowograd Wołyński to ukraińskie miasto, z którym Bełchatów współpracuje od 2011 roku. Położone jest w centralnej części kraju, nad rzeką Słucz w Obwodzie Żytomierskim, ok. 218 km. na zachód od Kijowa. Nowograd Wołyński to ośrodek przemysłowo-handlowy regionu rolniczego (uprawia się tu pszenicę, jęczmień i len). Działa tu również przemysł maszynowy i spożywczy. Miasto słynie z wypieku pieczywa, wyrobu produktów mięsnych, produkcji lekarstw, odzieży, mebli i wyrobów z drewna, maszyn oraz wyrobów budowlanych.

Malownicze krajobrazy, unikalne zabytki i ciekawa architektura sprawiają, iż miasto nazywane jest perłą ukraińskiego Polesia. Rokrocznie organizowany jest tutaj Międzynarodowy Festiwal Literatury i Sztuki „Łesiny Dżerela” na cześć wybitnej poetki i dramatopisarki - Łarysy Kosacz, znanej powszechnie jako Łesia Ukrainka, która urodziła się w Nowogradzie Wołyńskim.

Jużnoukraińsk to miasto w Obwodzie Mikołajowskim, leżące na południu Ukrainy nad Morzem Czarnym, na wschód od Okręgu Odeskiego, o powierzchni 24,4 km². Miasto liczy 39,7 tys. mieszkańców i jest jednym z najmłodszych na Ukrainie (w 1987 r. uzyskało prawa miejskie). Bełchatów współpracuje z Jużnoukraińskiem od 2011 roku.

Miasto posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg o nawierzchni twardej, a połączenia autobusowe pozwalają na swobodny kontakt z miastami takimi jak: Kijów, Żytomierz, Gomel, Zaporoże czy Krzyworosk. W Jużnoukraińsku działa sześć przedsiębiorstw przemysłowych, w głównej mierze związanych z produkcją oraz redystrybucją energii elektrycznej oraz wykonawstwem robót o charakterze przemysłowym. Dominującą gałęzią gospodarki jest przemysł.

Rozwój miasta nastąpił w latach 70-tych XX wieku i miało to bezpośredni związek z budową elektrowni atomowej. Obecnie Południowo-Ukraińska Elektrownia Atomowa wchodzi

Wielka Pardubicka, wyścig żużlowy o “Złoty Kask” i pierniki to najbardziej rozpoznawalne symbole Pardubic – czeskiego miasta, z którym Bełchatów nawiązał współpracę w 2009 roku, przy okazji realizacji międzynarodowego projektu pn. „Wyprawa Grupy Wyszehradzkiej”, dofinansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Umowa partnerska pomiędzy miastami zawarta została w październiku 2015 roku.

Bełchatów współpracuje z czeskim miastem Děčín od 2009 roku, a kontakty zostały nawiązane przy okazji realizacji projektu pn. „Urzędnik administracji w Grupie Wyszehradzkiej – wymiana doświadczeń“, który otrzymał dofinansowanie z Międzynarodo-wego Funduszu Wyszehradzkiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowackie miasto Považská Bystrica położone jest nad rzeką Wag, 175 km na północny wschód od Bratysławy. Liczy ponad 42 tys. mieszkańców i zewsząd otoczone jest łańcuchami górskimi Strážovské Vrchy i Javorniky. Ze słowackim miastem Bełchatów współpracuje od 2009 roku.

 

Historia Považskiej Bystricy jest ściśle związana z zamkiem znajdującym się na wzgórzu, zlokalizowanym w bezpośredniej bliskości miasta. Na przestrzeni wieków zamek był niszczony przez pożary, trzęsienia ziemi i wojny. Do chwili obecnej zachowały się mury obronne i szczątki wież, które zostały przyjęte jako herb miasta.Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017