Increase text size Decrease text size
Menu
grafika

Bełchatów Gospodarka to folder promocyjny wydany w roku 2008, w języku polskim i angielskim. Zawiera informacje: o położeniu, możliwościach dotarcia do miasta, strukturę mieszkańców i ich wykształcenie, projekty zrealizowane przy wsparciu funduszy europejskich, kluczowe projekty, rewitalizację centrum miasta.  Ponadto przedstawia strukturę i liczbę bezrobotnych, usługi dla biznesu i zaplecze dla inwestycji oraz prezentuje firmy mające wpływ na rozwój miasta.Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017