Increase text size Decrease text size
Menu
grafika

Folder "Przystanek historia" przedstawia ścieżkę historyczną, którą tworzą miejsca i obiekty związane z rozwojem miasta. Część obiektów już nie istnieje, jednak autorzy informatora chcieli przybliżyć zarówno mieszkańcom jak i turystom "kawałek" historii miasta. Można w nim przeczytać m.in. o Starym Rynku, Młynie motorowym czy np. o fabryce Frajtaga.

grafika

"Bełchatów. Szkice z dziejów miasta" to książka wydana z okazji 80. rocznicy ponownego nadania Bełchatowowi praw miejskich, w 2005 r. Pozycję otwiera Kalendarium dziejów Bełchatowa, po którym zamieszczono następujące rozdziały:

1. Pradzieje Bełchatowa i okolic - stan badań i zarys historii osadnictwa (autor: Mirosław Szukała).

2. Adam i Ewa w Raju, czyli o herbie miejskim Bełchatowa w latach 1737 - 1997 (autor: Marek Adamczewski, Andrzej Kupski).

3. Zarys historii Bełchatowa do 1918 r. (autor: Marcin Chmielewski).

4. Przywrócenie praw miejskich Bełchatowa i pierwsze lata działalności samorządu w okresie II Rzeczpospolitej (autor: Aleky Piasta).

5. Rozwój gospodarczy Bełchatowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego (autor: Dariusz Rogut).

6. Bełchatów pod okupacją niemiecką, 1939-1945 (autor: Jan Góral).

7. Konspiracyjne Wojsko Polskie w Bełchatowie i okolicach (autor: Tomasz Toberek).

8. Wybrane dziedziny gospodarki miasta i powiatu bełchatowskiego w latach 1945-1960 (autor: Tomasz Artur Jaskólski).

9. Działalność aparatu bezpieczeństwa wobec Kościoła Rzymskokatolickiego dekanatu bełchatowskiego (autor: Radosław Peterman).

10. Działania opozycji politycznej na terenie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego w latach 1980-1989 w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa (autor: Marek Jasiński).

11. Historia budowy Zespołu Górniczo - Energetycznego Bełchatów (autor: Zbigniew Kozłowski).

12. Wpływ elektrowni i kopalni węgla brunatnego na przemiany w Bełchatowie (autor: Andrzej Felchner, Tomasz Małolepszy).Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017