joombig banner rotation images

Menu

We wrześniu 2005 roku Rada Miejska na wniosek Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego przyznała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa Tomaszowi Trawińskiemu.

 

Trawiński działał w wielu organizacjach i stowarzyszeniach. Od 1936 r. jest członkiem Związku Strzeleckiego "Strzelec". Włączył się także w reaktywację tej bełchatowskiej jednostki.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018