joombig banner rotation images

Menu

Uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa Franciszkowi Zochniakowi miejscy radni przyjęli 24 października 2013 roku – podczas XLI Sesji Rady Miejskiej. Tytuł ten trafił do niego za wyjątkowe zasługi – troskę, pamięć i pielęgnowanie historii Bełchatowa. „Swoją postawą Pan Franciszek Zochniak kultywuje pamięć o bohaterach, którzy oddali życie i zdrowie w imię miłości do Ojczyzny, uczy tym samym młode pokolenie bycia prawdziwym oddanym patriotą.” – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.


Franciszek Zochniak sprawuje funkcję prezesa bełchatowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK. Jest również członkiem Komisji Rewizyjnej Koła. Początki jego aktywności sięgają roku 1943, w którym przystąpił do Armii Krajowej. Był żołnierzem placówki Bełchatów, obwód Łask. W czasie okupacji pracował w Składzie Aptecznym w Bełchatowie, gdzie składał meldunki o placówkach swojemu dowódcy. Do 1945 roku był w podziemiu, w roku 1977 został awansowany na stopień kaprala, w 2000 roku otrzymał awans na stopień podporucznika, a w 2003 roku – porucznika.

Za swoje zasługi dla Polski i Bełchatowa został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej. Prezes Rady Ministrów przyznał mu również zaszczytny tytuł „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość”.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018