joombig banner rotation images

Menu

Ochotnicza Straż Pożarna działa od 1901 roku, pierwotnie pod nazwą Ochotnicza Ogniowa Straż. Obiekt wybudowany w roku 1906 z dobudowaną w latach późniejszych wieżą. Remiza w okresie dwudziestolecia międzywojennego stanowiła dla mieszkańców miasta centrum życia kulturalnego. Po wojnie podjęto decyzję o jej rozbudowie. Nowe obiekty - salę widowiskową i kinową oddano do użytku 1960 roku.

 

 


 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018