joombig banner rotation images

Menu

Nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie”
Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa I Infrastruktura Transportowa
Działanie: I.1. Drogi
Celem główny projektu: poprawa stanu oraz powiązania lokalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T oraz lotniskami, poprzez przebudowę ul. Zamoście w Bełchatowie będącej drogą powiatową.
Okres realizacji projektu  31/05/2011    14/10/2014
Wartość projektu:
Wysokość dofinansowania:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:
Przedsięwzięcie polega na przebudowie ul. Zamoście w Bełchatowie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego / A.M. Ampere’ a. Długość przebudowywanej drogi to 1067,6 m.
W ramach przebudowy ul. Zamoście zrealizowano następujące zadania:
1. Roboty drogowe.
2. Odwodnienie i kanalizacja.
3. Oświetlenie.
4. Stała organizacja ruchu.